Vzdelávacie zdroje

K dispozícii máte vybrané analytické a vzdelávacie výstupy z projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK; 2018 – 2020):

HORNÁ, Dagmar Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv, 2020, dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/

HORNÁ, Dagmar – KURILLOVÁ, Dušana Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v Slovenskej republike : Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení, 2020, dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/

JENDEKOVÁ, Marta – PETŐCZ, Kálmán (eds) Kompetencie pre demokratickú kultúru : Príručka pre stredné školy Academia Istropolitana Nova – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 2020, Autorky a autor: Mgr. Katarína Cigánová, PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. Adriana Mesochoritisová, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/


Partner OĽP, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) pripravila a promovala v prostredí OĽP sviežu príručku pre autorky a autorov esejí. Hoci v OĽP píšete úvahy, mnohému sa v útlej knižočke z dielne BISLA môžete priučiť. Minimálne, odvahe používať vlastný rozum 🙂

https://www.bisla.sk/prirucka_pre_pisatelov_eseji/prirucka_pre_pisatelov_eseji.pdf

BISLA pripravila užitočné ponuky aj pre učiteľské kruhy:

https://www.bisla.sk/ucitelia

Rozmýšľate, na akú „výšku“ pôjdete študovať po strednej škole? Chytľavý BISLA Youtube kanál Vás môže navigovať, ako svetovo študovať v Bratislave.

https://www.youtube.com/channel/UCua6i-pZFV_H9j14Tjvey0Q

Užitočné publikácie pre OĽP nájdete v prílohách ↙