Vzdelávacie zdroje

 • Miroslav Kusý, CHARTA ’77 A ĽUDSKÉ PRÁVA
 • Viera Koganová a kol., Ľudské práva a slobody v demokratickej spoločnosti, Ekonóm Bratislava 2001
 • Peter Kresák a kol., Občan a demokracia, MRG Bratislava 1997
 • Viera Strážnická a Štefan Šebesta, Človek a jeho práva. Medzinárodná úprava ochrany ľudských práv, JUGA Bratisalva 1994
 • Charta 77 ARCHA 1990
 • Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach /IDSRE BRATISLAVA 1999/
 • Rada Európy a ochrana ľudských práv /IKRE okt. 1999/
 • V.Zeman a kol. Demokracia, ľudské práva, vzdelávanie menšín a kultúrne aspekty /ŠPU Bratislava 1995
 • Tolerancia , cudzie slovo?
 • Ľudské práva, výber dokumentov OSN / Archa 95/
 • Ľudské práva na každý deň /IDSRE 1996/
 • Rozumíte lidským právúm ./Praha EIS UK Praha 1994/.
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd /IDSRE Bratislava/
 • Závěreční dokument Vídeňské následné schúzky KBSE /Nakladatelství SVOBODA 1989/
 • JUDr.Ján Hrubala Človek a ľudské práva /Žilina september 1996/.
 • Práva občanov v demokracii /Združenie pre podporu lokálnej demokracie, Bratislava, november 1997/
 • Výchova k ľudským právam /editor Ivan Rapoš, Bratislava 1994/
 • Kusý M. – Podoby diskriminácie /Nadácia za toleranciu a proti diskriminácii, Bratislava 2004/
 • S každým dieťaťom sa ráta! /UNICEF 2003/
 • Imbert Jean – Trest smrti /ARCHA 1994/
 • Rada Európy činnosť a výsledky /Bratislava IDSRE 1996/
 • Vybrané zmluvy Rady Európy /PT servis Bratislava 1999/
 • Národný akcný plán pre ženy /MPSV R SR, Bratislava, 1997/
 • Koncepcia rovnosti príležítostí žien a mužov /MPSV R SR, Bratislava, 2001/
 • Knižnica dokumentov na www.radaeuropy.sk