Vzdelávacie zdroje

Užitočné publikácie pre prípravu na OĽP nájdete v prílohách


Chcete inovatívne a odborne učiť témy demokracie a ľudských práv v kontexte Európskej únie?

Siahnite po metodických listoch (ML) a pracovných listoch (PL) z dielne Eduawen Europe, s.r.o., partnera Olympiády ľudských práv.

ML a PL programu Rozvoj európskej demokratickej kultúry (EUQ) sú určené základným aj stredným školám.

ML a PL EUQ si môžete stiahnuť TU: https://www.eduaweneurope.eu/metodicke-a-pracovne-listy-euq/

Viac o programe EUQ čítajte TU: https://www.eduaweneurope.eu/program-euq/


NOVÉ!
PRÍRUČKA DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH PRÁV

Milé stredné odborné školy ale aj všetky ostatné školy, ktoré sa zapájate do Olympiády ľudských práv a širšia verejnosť!
Zo spolupráce expertízy Helsinského výboru pre ĽP na SK, OĽP a EDUAWEN EUROPE, s.r.o. vzišla nová publikácia, ktorá je Vám k dispozícii na tomto odkaze: https://helcom.sk/aktuality/ocami-mladych/manual-pre-sos/

Autorský tím publikácie uvíta Vašu spätnú väzbu, ktorú môžete tlmočiť naraz na 3 adresách: sylvia.tiryaki@helcom.sk; dagmar.horna@gmail.comrybarova71@gmail.com

Ďakujeme!


Partner OĽP, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) pripravila a promovala v prostredí OĽP sviežu príručku pre autorky a autorov esejí. Hoci v OĽP píšete úvahy, mnohému sa v útlej knižočke z dielne BISLA môžete priučiť. Minimálne, odvahe používať vlastný rozum 🙂

https://www.bisla.sk/prirucka_pre_pisatelov_eseji/prirucka_pre_pisatelov_eseji.pdf

BISLA pripravila užitočné ponuky aj pre učiteľské kruhy:

https://www.bisla.sk/ucitelia

Rozmýšľate, na akú „výšku“ pôjdete študovať po strednej škole? Chytľavý BISLA Youtube kanál Vás môže navigovať, ako svetovo študovať v Bratislave.

https://www.youtube.com/channel/UCua6i-pZFV_H9j14Tjvey0Q


Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, partner OĽP, prichádza s inovatívnou online Príručkou ľudských práv, ktorá je k dispozícii k online:

https://helcom.sk/category/aktuality/ocami-mladych/


K dispozícii máte vybrané analytické a vzdelávacie výstupy z projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK; 2018 – 2020):

HORNÁ, Dagmar Analýza tzv. „bielych miest“ Olympiády ľudských práv, 2020, dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/

HORNÁ, Dagmar – KURILLOVÁ, Dušana Kompetencie pre demokratickú kultúru na stredných školách v Slovenskej republike : Analýza dotazníkového prieskumu, identifikácia „bielych miest“ a návrh opatrení, 2020, dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/

JENDEKOVÁ, Marta – PETŐCZ, Kálmán (eds) Kompetencie pre demokratickú kultúru : Príručka pre stredné školy Academia Istropolitana Nova – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 2020, Autorky a autor: Mgr. Katarína Cigánová, PhDr. Dagmar Horná, PhD., Mgr. Adriana Mesochoritisová, PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., dostupné online na https://ainova.sk/project/ambedk/