Vyhlasovateľ, záštita, podpora, organizátori, gestori, partneri 20. – 25. ročník OĽP (2017 – 2023)

Vyhlasovateľ

Záštita

Podpora

Organizátori

Gestori, partneri