Súťažný poriadok

Základné rámce súťažného poriadku školských, krajských kôl a celoštátneho kola sú obsahom Propozícií konkrétneho ročníka.

Medzi krajskými kolami a celoštátnym kolom zverejňujeme usmernenia k príprave a predloženiu písomných prác, úvah.

K celoštátnemu kolu zverejňujeme Súťažný poriadok celoštátneho kola a Vademecum súťažiacej/súťažiaceho na celoštátnom kole. V prílohách nájdete ukážku z 22. ročníka Olympiády ľudských práv.