OĽP 2023

Milé školy, aktívne pedagogické osobnosti, súťažiace, súťažiaci Olympiády ľudských práv, odborné poroty, organizačný tím,

pozývame Vás na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv, Omšenie, 18. – 20. apríl 2023 a prosíme Vás o neodkladné detailné prihlásenie prostredníctvom dotazníka Forms. Vaše údaje sú potrebné pre organizáciu podujatia.

Prihlasovanie trvá od 15. marca do 19. marca 2023.

Výzva bude odoslaná na Vaše emailové adresy.

Prosím, venujte pozornosť prílohám, vytlačte si ich a prineste si ich do Omšenia.

Pravidelne sledujte aj https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a https://www.olp.sk/.

Tešíme sa na Vás,

Dagmar Horná,
predsedníčka CK OĽP

Martina Kurinová,
tajomníčka CK OĽP (kontaktná osoba pre prípadné dotazy k registrácii cez dotazníky Forms)

OĽP 2023

Postupujte podľa Usmernenia a v určenom čase:

USMERNENIE
K REGISTRÁCII SÚŤAŽIACEJ / SÚŤAŽIACEHO
A PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU
NA CELOŠTÁTNE KOLO 25. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
*** Omšenie, 18. – 20.4.2023 ***

prostredníctvom online platformy EduPage

1. Učiteľ/učiteľka, kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv, zaregistruje súťažiaceho/súťažiacu cez online platformu EduPage.

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

2. Učiteľ/učiteľka ako pedagogický sprievod kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv vyplní pri registrácii súťažiacej/súťažiaceho v online platforme EduPage kolónky určené pedagogickému sprievodu.  Prihlásených pozveme podľa poradia prihlásenia ako aj ubytovacích a stravovacích možností.  

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

V prípade otázok kontaktujte: martina.kurinova@iuventa.sk; +421 917 402 507

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv praje všetkým súťažiacim a pedagogickému sprievodu úspešnú registráciu a účasť na celoštátnom kole OĽP!