OĽP 2022

Ostatné uvoľňovanie pandemických opatrení (vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 26.2.2022) je pre nás nádejou pre možnosť návratu k prezenčnému celoštátnemu kolu v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Omšení.

Veríme, že budeme môcť včas a v súlade s platnými opatreniami rozhodnúť o forme podujatia. Sledujte preto prosím webové sídla.

Len čo to bude možné, vystavíme konkrétne informácie o spôsobe registrácie a ostatných náležitostiach.

Prosíme Vás o trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu.

Prosíme školy, aby predbežne plánovali účasť svojho postupujúceho súťažiaceho/svojej postupujúcej súťažiacej ako aj pedagogického sprievodu, t. j. 1 učiteľky/1 učiteľa, zainteresovaných na súťaži a príprave žiačky/žiaka.

Prosíme postupujúce/postupujúcich, aby nepoľavili v príprave a ubezpečili sa o svojej účasti na celoštátnom kole (v prípade kolízie s nejakou inou povinnosťou to obratom hláste predsedovi/predsedníčke krajskej komisie).

Veríme tiež, že dôjde k upokojeniu situácie na susedskej Ukrajine.

Želáme Vám zdravie, mier a všetko dobré.

Celoštátna komisia OĽP & OLYMP

OĽP 2022

Blahoželáme Vám k postupu do celoštátneho kola a ako silné povzbudenie prijmite slová vedúceho Informačnej služby OSN vo Viedni, pána Martina Nesirkyho – stáleho partnera nášho projektu. Sú to zároveň dôležité slová garanta k téme úvah vyhlásenej UNIS.

Video a poďakovanie patrí všetkým zúčastneným ale aj tým, ktorým choroba a iné okolnosti znemožnili účasť.

Vážime si Váš záujem a prajeme Vám všetko dobré.

OĽP 2022

Z každého kraja postupuje 15 súťažiacich do druhej časti krajského kola (v prípade bodovej rovnosti na 15. mieste postupujú viacerí). Postupujúcich bude kontaktovať príslušná Krajské komisia / porota s ďalším postupom. Všetkým postupujúcim držíme palce a ostatným ďakujeme za účasť.

Prílohy

  • BA (11 kB)
  • BB (12 kB)
  • KE (12 kB)
  • NR (12 kB)
  • PO (12 kB)
  • TN (11 kB)
  • TT (11 kB)
  • ZA (12 kB)