Novinky

Katedra je najstaršou svojho druhu na svete. Je odborným gestorom OĽP v spolupráci s partnermi. Prítomným zakladateľským a pokračujúcim osobnostiam katedry, jej alumni, partnerom a spolupracujúcim sa prihovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Rastislav Káčer, ktorý zároveň predsedá Slovenskej komisii pre UNESCO, s podporou ktorej sa podujatie konalo. Katedre adresovala blahoprajný list prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

OĽP 2023

Aktuálne pripravujeme v spolupráci s Iuventou/NIVAM prihlasovanie na jednotlivé kolá OĽP prostredníctvom EDUPAGE.

Prosíme o trpezlivosť, len čo budeme môcť, vystavíme usmernenie a aj propozície.

Vítame Vás na 25. r. OĽP v ohlásených termínoch:

  • školské kolá: do 9. decembra 2022 (piatok);
  • prihláška do krajského kola: do 14. decembra 2022 (streda), tbc
  • krajské kolá: 9. februára 2023 (štvrtok);
  • celoštátne kolo: v týždni od 17. – 21. apríla 2023, tbc

OĽP 2023

Celoštátna komisia OĽP zasadala v dňoch 16. – 17.6.2022, zhodnotila 24. ročník a pripravila 25. ročník OĽP.

Propozície vystavíme, len čo to bude možné.

Rámcové termíny 25. ročníka OĽP:
školské kolá : do 9. decembra 2022 (streda);
prihláška do krajského kola : do 14. decembra 2022 (streda)
krajské kolá: 9. februára 2023 (štvrtok);
celoštátne kolo: v týždni od 17. – 21. apríl a 2023

Novinky

VYUŽITE UNIKÁTNU PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA ČÍM SKÔR DO PRESTÍŽNYCH PROJEKTOV FinQ a EUQ

Ide o inovatívne projekty, ktorých cieľovými skupinami sú žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky ako aj vedenie škôl. Ponúkajú ucelené inovatívne programy pre rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu.

Program EUQ je synergický s Olympiádou ľudských práv.

Neváhajte a oboznámte sa s výzvou TUkontaktujte najneskôr do 20. júna 2022 predsedu/predsedníčku OĽP vo vašom kraji (pozri Adresár Celoštátnej komisie OĽP), ktorá/ktorý mapuje školy so záujmom o účasť v projektoch.

Za účelom konzultácie pri vyplnení prihlášky kontaktujte panie:

kovalova.jana@slsp.sk; +421 910 685 784
monika.rybarova@eduaweneurope.com; +421 948 166 671