OĽP 2022

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

ktorí ste postúpili do finále celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, prosíme Vás, aby ste dodržali program 8. 4. 2022, t. j. prihlasovanie podľa harmonogramu a systém súťaže podľa Usmernení. Budete mať 15 minút na prípravu, 15 minút na prezentáciu, pričom rámcovo 10 minút pripadá na Vašu vstupnú prezentáciu a 5 minút na otázky finálovej poroty. Finálovej porote bude predsedať JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.

Všetky súťažiace a všetkých súťažiacich v celoštátnom kole OĽP pozývame vyplniť dotazník spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku: https://dotaznik.olp.sk

Dotazník prosím vyplňte do 17. apríla 2022 vrátane.

Prílohy

OĽP 2022

Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP

Milé a milí súťažiace, súťažiaci, učiteľky a učitelia – pedagogický dozor,

vystavujeme nasledovné podklady pre celoštátne kolo 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého, ktoré sa bude konať 7. – 8. apríla 2022 dištančnou formou.

Oboznámte sa prosím so všetkými podkladmi, pripravte sa na úvodnú registráciu dňa 7.4.2022 od 7:30 hod. aj na „svoj súťažný čas“ podľa programu uvedeného v pozvánke a podľa rozžrebovania / harmonogramu 1. dňa súťaže. Zároveň berte v úvahu možné časové posuny, ktoré sa môžu z objektívnych dôvodov vyskytnúť, ale ktoré nevieme predvídať. Buďte online v zmysle Usmernení.

Tešíme sa na Vás !

OĽP 2022

Milé a milí: školy, súťažiace, súťažiaci, učiteľky, učitelia,

je nám veľmi ľúto, že rozhodnutie o prechode celoštátneho kola 24. r. OĽP, ktoré sa malo prezenčne konať 6. – 8. 4. 2022, do dištančnej formy, prijímame na pozadí neľudskej vojnovej agresie.
Plne chápeme, že štátne zariadenia, vrátane tých v Omšení, sú mobilizované na pomoc ľuďom na úteku. Veríme, že mnohé a mnohí z Vás Ukrajine pomáhajú ako môžu a ďakujeme Vám za to.

Robíme všetko preto, aby sme dištančné celoštátne kolo v krátkom čase pripravili a zvládli v rámci našich aj vašich možností. Prosíme Vás o súčinnosť.

Prosíme školy, aby  zabezpečili:

a) pre súťažiaceho/súťažiacu elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby;

b) k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor (optimálne je ním iná osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri súťažiacej/súťažiacom v čase, ktorý súťažiacej/súťažiacemu stanoví harmonogram prvého a druhého dňa celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon súťažiacej/súťažiaceho.

Samotná súťaž sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2022 (štvrtok a piatok)

Propozície súťaže budú upravené s ohľadom na rôzne aspekty situácie.

Predbežná informácia pre súťažiace a súťažiacich:

a) Prvá zmena sa týka úvah, ktoré ste napísali a ktoré nebude možné obhajovať (ale ich obsah budete môcť prípadne uplatniť pri obdobnej téme súťažného zadania). Garanti tém práve vyhodnocujú úvahy a o výsledku ich hodnotenia Vás budeme informovať. Body získané v úvahe nebudú súčasťou hodnotenia výkonu v celoštátnom kole.

b) Prvý deň súťaže, 7.4.2022  budete riešiť jedno zo 16 zadaní, ktoré Vám pridelí elektronický žreb v rámci jednej zo 4 postupových porôt. Súťažný harmonogram Vám určí konkrétny súťažný čas, v ktorom budete mať 15 minút na prípravu a 15 minút na riešenie zadania a prípadné zodpovedanie otázok poroty. Každá z porôt určí víťaznú trojicu, ktorá postúpi do finále. Do finále sa body neprenášajú.

c) Druhý deň súťaže, finále, 8.4.2022 bude finalista/finalistka riešiť jedno z finálových zadaní (15 min. príprava, 15 min. riešenie a prípadné zodpovedanie otázok poroty). Finálová porota stanoví poradie finálovej 12-tky.

Registrácia na celoštátne kolo

prostredníctvom EduPage bola spustená 7.3.2022. Je dôležité, aby sa súťažiaca, súťažiaci každopádne registrovali, ak tak ešte neurobili (asistenciu poskytuje tajomníčka CK OĽP, pani Scarlett Hlobeňová).

Sledujte webové informácie

Len čo to bude možné, prinesieme kompletné inštrukcie k dištančnému podujatiu.

Ďakujeme Vám a myslíme na Vás. Sme s Vami, buďte s nami!