OĽP 2020

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

s radosťou Vám oznamujeme, že naši vážení partneri a garanti tém ukončili hodnotenie úvah.

Diplomy a ceny Vám sprostredkujú podľa svojich možností počas krízového stavu rs. po ňom.

Zároveň čakáme na šancu usporiadať celoštátne kolo v náhradnom termíne. Budeme Vás informovať na webových sídlach:

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej

https://www.olp.sk/

Blahoželáme Vám, ďakujeme aj všetkým ostatným autorkám a autorom úvah, prajeme Vám všetko dobré a tešíme sa na budúcnosť!

Téma 1 / Garant Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna

1. miesto Thomas Philip HEYES, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina;
Návšteva UNIS Vienna

2. miesto Andrej BEŇAČKA, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

3. miesto Marek JANIGA, Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

Téma 2 / Garant Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

1. miesto Barbora POPOVIČOVÁ, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín
Ruksak s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

2. miesto Juraj HALO, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Topoľčany
Taška s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

Téma 3 / Garant Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

1. miesto – 2x

Tomáš ČOREJ, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Diplom, vecná cena

Kristián KAJANOVIĆ, Gymnázium, Šurany
Diplom, vecná cena

2. miesto – 2x

Tomáš TEREŠČÁK, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Diplom, vecná cena

Filip PRÁŠIL, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
Diplom, vecná cena

3. miesto – 2x

Zuzana PLHÁKOVÁ, Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Diplom, vecná cena

Hubert KOWAL, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava
Diplom, vecná cena

Téma 4 / Garant Verejná ochrankyňa práv

1. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Pracovný deň s VOP

2. miesto Vladimír PRNO, Spojená škola de La Salle, Bratislava
Pracovný obed s VOP

3. miesto Margaréta HRADŇANSKÁ, Gymnázium Považská Bystrica
Pracovné raňajky s VOP

Téma 5 / Garant UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave

1. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

2. miesto Lucia CAGALOVÁ, Obchodná akadémia, Topoľčany
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

3. miesto Tomi AJJÚB, Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

Všetky témy / Hodnotila BISLA

1. miesto Radana MONIŠOVÁ, SSOŠ podnikania Zvolen
Ponuka štipendia na BISLA; Knižné a vecné ceny

2. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Knižné a vecné ceny

3. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Knižné a vecné ceny

Prílohy

OĽP 2020

Najprv srdečný pozdrav všetkým z OĽP v deň, kedy by práve v Omšení končilo vyhlasovanie výsledkov celoštátneho kola!

Iuventa dnes zverejnila aktuálny stav a vyhliadky tých POPS, ktoré sa nemohli realizovať kvôli krízovej situácii. Našu OĽP, presnejšie celoštátne kolo XXII. ročníka, držíme v pásme: uskutoční sa v náhradnom termíne, ak bude možnosť po otvorení škôl.

Celý dokument (Termínovník POPS) je v prílohe.

Zároveň Vás informujeme, že čoskoro zverejníme výsledky hodnotenia úvah, ktoré predložili do súťaže víťazi a víťazky krajských kôl OĽP.

Veríme, že pozorne sledujete ľudskoprávne kontexty súčasnej situácie a možno využívate aj vzdelávacie a súťažné materiály OĽP, k čomu Vás chceme povzbudiť.

Novinky

Milé kolegyne, milí kolegovia,

postupujem Vám ďalšiu inšpiratívnu ponuku pre vaše žiačky a vašich žiakov (zdieľajte, vystavte na weboch a pod.) o vypísaní medzinárodnej esejistickej súťaži pre deti a mladých ľudí do 25 rokov, ktorej tohtoročnou témou je „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030).

Ide o esej s rozsahom do 700 slov v niektorom z nasledujúcich jazykov: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo japončina prostredníctvom online formulára.

Súťaž má dve kategórie: 1. pre deti do 14 rokov, 2. pre mládež od 15 do 25 rokov.  Víťazky a a víťazi získajú finančnú odmenu a budú pozvaní do Japonska na slávnostné odovzdávanie cien.

Viac informácií o súťaži, vrátane postupu ako sa zapojiť nájdete na: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

S pozdravom
Dagmar Horná 
CK OĽP