Novinky

Ľudsky, odborne, pracovne, občiansky ostáva so všetkými nami, ktorí poznáme jeho nesmiernu hodnotu a povznášajúci pocit z jeho prítomnosti…

OLYMP a Celoštátna komisia OĽP úprimne ďakujú všetkým ľuďom, ktorí na znak úcty a vďaky k dielu profesora Miroslava Kusého, finančne podporili Olympiádu ľudských práv.

OĽP kráča ďalej v stopách pána profesora!