OĽP 2023

Tešíme sa na Vás – školy, súťažiace, súťažiaci, pedagogický sprievod a hodnotiace poroty
na prezenčných krajských kolách 25. ročníka OĽP dňa 9.2.2023
a prajeme Vám úspešný deň!

Prinášame témy úvah, z ktorých si vyberú súťažiace a súťažiaci, ktorí postúpia do celoštátneho kola.

Stiahnite si podklad obratom 9.2.2023. TU

Avizujeme, že vďaka zásadnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR organizujeme prezenčné celoštátne kolo, a to 18. – 20. apríla 2023 v Omšení.

Na podujatie pozývame 8 súťažiacich z každého krajského kola ako aj pedagogický sprievod.

Pravidelne sledujte webové sídla https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a http://www.olp.sk/
na ktorých budeme postupne zverejňovať usmernenia k registrácii na celoštátne kolo, program podujatia ako aj ďalšie informácie.

OĽP 2023

Milé školy, učiteľky, učitelia, žiaci, žiačky, komisie OĽP a partneri, s radosťou Vás informujeme, že

prezidentka SR pani Zuzana Čaputová 
prevzala záštitu nad 25. ročníkom Olympiády ľudských práv
a 5. ročníkom Ceny prof. M. Kusého.

Veríme, že táto cenná správa bude pre Vás povzbudením pri príprave a realizácii našej olympiády.

OĽP 2023

Po dohode s NIVAM/IUVENTA bude prihlasovanie

→ na školské a krajské kolá prebiehať prostredníctvom Celoštátnej komisie OĽP/OLYMP a nie prostredníctvom EduPage;

 → na celoštátne kolo pripravujeme prihlasovanie prostredníctvom EduPage.

Bližšie pozri PROPOZÍCIE 25. r. OĽP,  jednotlivé kolá. K propozíciám pozri aj Prílohy 1 a 2.