OĽP 2024

Milé školy, pedagogické a žiacke kruhy,

prinášame Propozície 26. ročníka OĽP. Dôležité je, aby ste sa s nimi podrobne oboznámili. Prinášajú inováciu – prihlasovanie na všetky kolá OĽP prostredníctvom EduPage. Prihlasovanie na školské kolo je už spustené. Všimnite si aj špecifikum udelenia súhlasov pred krajskými kolami OĽP.

Prosíme osobu zodpovednú za OĽP na škole, aby si v EduPage nastavila modul OĽP – budete dostávať všetky potrebné upozornenia/notifikácie.

K Propozíciám patrí aj Príloha č. 1, ide o formát pre vloženie úvahy (po krajskom kole 8.2.2024), pozorne si všimnite povinné náležitosti úvahy.

OĽP 2024

Milé školy, žiacke a pedagogické kruhy,

hlási sa 26. ročník Olympiády ľudských práv a s ním niekoľko noviniek.

Informujeme Vás, že od 19.9.2023 sa spúšťa registrácia na školské kolá 26. ročníka OĽP prostredníctvom EduPage.

Veríme, že túto novinku prijmete aj na tých školách, kde zaznamenávate masovú žiacku účasť na školskom kole.

Čoskoro vystavíme Propozície 26. ročníka OĽP, kde nájdete základné rámce školských, krajských kôl aj celoštátneho kola. Propozície budeme priebežne aktualizovať.

Tešíme sa, že v dňoch 2. – 4.10.2023 sa 6 osobností OĽP zúčastní študijno-poznávacieho pobytu v európskych inštitúciách v Bruseli, čím sa bude realizovať čerpanie hlavnej ceny, ktorú pre predchádzajúci 25. ročník OĽP venovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Sledujete našu stránku, prinesieme ďalšie informácie.

OĽP 2023

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv na svojom zasadaní 15.6.2023 zhodnotila 25. ročník OĽP a pripravila návrh Propozícií 26. ročníka OĽP (2023/2024), do ktorého Vás už teraz pozývame.

Po vyjasnení otvorených otázok vystavíme všetky potrebné informácie.

Sledujte prosím weby.

Zatiaľ Vám prajeme úspešné zavŕšenie školského roka 2022/2023, maturujúcim aj skvelé vysokoškolské vyhliadky a všetkým vydarené prázdniny.