Prejavy osobností na celoštátnych kolách OĽP

OĽP 2024

Milé súťažiace, milí súťažiaci a pedagogický sprievod,

tešíme sa na Vás v Omšení 16.4.2024 v čase registrácie od 9:00 do 11:00 v budove Inštitútu vzdelávania MS SR (podľa pozvánky). Po pricestovaní do Trenčína Vás budú na spojenej autobusovo-vlakovej stanici čakať a do Omšenia odvážať:

BUS Renault ARES MINIBUS Mercedes Sprinter, oba označené znakom OĽP, a to v časoch 8:45 a 9:50.

Ostatné pozri v Účastníckych informáciách (nižšie).

Vaša Olympiáda ĽP

OĽP 2024

Milé súťažiace, milí súťažiaci a pedagogický sprievod,

po Účastníckych informáciách (nižšie) máte k dispozícii Súťažný poriadok a Vademecum celoštátneho kola 26. r. OĽP. Veríme, že ste sa včas (do 19.3.24) registrovali – výzva Vám prišla na email.

A ešte jedna ponuka partnerskej Olympiády lidských práv Českej republiky:
online workshop „Zelená politika v praxi: workshop o legislativě EU pro životní prostředí“, přednáší Rozárie Haškovcová, 21. 3. od 17:00 do (cca) 18:00 na odkazu: https://meet.google.com/dyc-utta-soq