OLYMPIÁDA LIDSKÝCH PRÁV v Českej republike

Olympiáda ľudských práv v SR má dlhoročné kontakty s Olympiádou lidských práv v ČR, ktorú, mimochodom pomáhali spoluzakladať alumni OĽP zo SR, študujúci na vysokých školách v ČR.

Olympiádu lidských práv v ČR organizuje spolok Leges Humanae.

OLP ČR a OĽP SR majú špecifické súťažné cykly, ktorých súčasti však čerpajú zo vzájomnej inšpirácie.

Obe olympiády si poskytujú odborné konzultácie a expertíza OĽP SR sa pravidelne zúčastňuje 1-dňového finále OLP ČR v Prahe.

Ostatné finále 12. ročníka OLP ČR sa konalo 23.3.2024 v Prahe. Do finálovej poroty zasadli aj prof. Silvia Miháliková a Dagmar Horná z odborno-organizačného zázemia OĽP SR.

Predsedom finálovej poroty bol JUDr. David Uhlíř, sudca Ústavného súdu ČR.

Bohatú fotodokumentáciu 12. ročníka OLP ČR môžete zhliadnuť TU.

Viac informácií na: https://olpcr.eu/wordpress/ https://www.facebook.com/olympiadalidskychprav/