Kronika OĽP

V Kronikách OĽP nájdete podrobné informácie o predošlých ročníkoch súťaže od školských kôl cez krajské kolá a celoštátne kolá. Môžete z nich čerpať podklady pre výučbu a súťažno-projektové aktivity na vlastnej škole. Kroniky zverejňujú súťažné podklady krajských kôl (testy, tézy), témy esejí (po starom) a úvah (aktuálne) a finálové zadania celoštátnych kôl.