Naši Alumni

Kristína Chlebáková

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Leges Humanae, z. s.

Kristína je študentka Medzinárodných ekonomických vzťahov a európskej integrácie na Vysokej škole ekonomické v Prahe. Zúčastnila sa finále 17. ročníka Olympiády ľudských práv v SR a takmer okamžite po absolvovaní OĽP sa stala členkou českého spolku Leges Humanae, organizátora Olympiády lidských práv v ČR, kde v posledných rokoch pôsobí vo vedúcom výbore. Okrem toho bola súčasťou niekoľkých prípravných tímov celoštátneho kola OĽP v SR a momentálne pomáha s budovaním siete bývalých účastníkov a účastníčok OĽP – siete Alumni OĽP v SR.


Okrem toho sa venuje problematike Európskej únie, európskej integrácie a transatlantických vzťahov, a to vo svojej akademickej činnosti, prostredníctvom členstva v medzinárodnom študentskom policy inkubátore European Horizons a profesionálne v rámci svojej práce ako projektová manažérka vo vedúcom českom think-tanku Institu pro evropskou politiku EUROPEUM.