Ďalšie súťaže a výzvy

Občianske združenie Misia 89, o. z. vyhlasuje šiesty ročník súťaže Naša nedávna história pod názvom EURÓPA a MY, zameranej na pripomenutie si 20 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a 35 rokov Slovenska v slobodnej Európe.

Propozicie-6-rocnik.pdf


Kancelária EP v SR dáva do pozornosti esejistickú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl so zaujímavými cenami pre víťazov, ktorú vyhlasuje poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec.

Témou je 20 rokov Slovenska v Európskej únii.

Termín pre prihlasovanie prác je do 28. apríla 2024 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.


Akademický partner Olympiády ľudských práv, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií/BISLA, vyhlasuje 3. ročník súťaže v písaní esejí pre študentky*študentov stredných škôl.

Dávame do pozornosti skvelé témy, ceny a renomovanú odbornú porotu.

Viac na: https://www.bisla.sk/sutazeseji/


Naša nedávna história: Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie; súťaž OZ MISIA 89 v písaní literárnych prác pre ZŠ aj SŠ, ako súčasť projektu Ľudské práva – 75. výročie podpisu Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Termín doručenia prác: 17. november 2023
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže a odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 7. decembra 2023 v Bratislave.
Propozície súťaže
OZ MISIA 89


Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že do 17. novembra 2023 je možné prihlásiť sa do pravidelných súťaží Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktoré sú určené mladým ľuďom.

Súťaží sa môžu zúčastniť študenti do 30, resp. 28 rokov. Súťaží sa o hodnotné ceny. V prípade, že poznáte vo Vašom okolí potenciálneho záujemcu o súťaž, potešíme sa, ak mu túto informáciu prepošlete.