OĽP 2023

Postupujte podľa Usmernenia a v určenom čase:

USMERNENIE
K REGISTRÁCII SÚŤAŽIACEJ / SÚŤAŽIACEHO
A PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU
NA CELOŠTÁTNE KOLO 25. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
*** Omšenie, 18. – 20.4.2023 ***

prostredníctvom online platformy EduPage

1. Učiteľ/učiteľka, kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv, zaregistruje súťažiaceho/súťažiacu cez online platformu EduPage.

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

2. Učiteľ/učiteľka ako pedagogický sprievod kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv vyplní pri registrácii súťažiacej/súťažiaceho v online platforme EduPage kolónky určené pedagogickému sprievodu.  Prihlásených pozveme podľa poradia prihlásenia ako aj ubytovacích a stravovacích možností.  

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

V prípade otázok kontaktujte: martina.kurinova@iuventa.sk; +421 917 402 507

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv praje všetkým súťažiacim a pedagogickému sprievodu úspešnú registráciu a účasť na celoštátnom kole OĽP!

OĽP 2023

Tešíme sa na Vás – školy, súťažiace, súťažiaci, pedagogický sprievod a hodnotiace poroty
na prezenčných krajských kolách 25. ročníka OĽP dňa 9.2.2023
a prajeme Vám úspešný deň!

Prinášame témy úvah, z ktorých si vyberú súťažiace a súťažiaci, ktorí postúpia do celoštátneho kola.

Stiahnite si podklad obratom 9.2.2023. TU

Avizujeme, že vďaka zásadnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR organizujeme prezenčné celoštátne kolo, a to 18. – 20. apríla 2023 v Omšení.

Na podujatie pozývame 8 súťažiacich z každého krajského kola ako aj pedagogický sprievod.

Pravidelne sledujte webové sídla https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a http://www.olp.sk/
na ktorých budeme postupne zverejňovať usmernenia k registrácii na celoštátne kolo, program podujatia ako aj ďalšie informácie.

OĽP 2023

Milé školy, učiteľky, učitelia, žiaci, žiačky, komisie OĽP a partneri, s radosťou Vás informujeme, že

prezidentka SR pani Zuzana Čaputová 
prevzala záštitu nad 25. ročníkom Olympiády ľudských práv
a 5. ročníkom Ceny prof. M. Kusého.

Veríme, že táto cenná správa bude pre Vás povzbudením pri príprave a realizácii našej olympiády.