OĽP 2023

Informácie pre účastníkov celoštátneho kola 25. ročníka Olympiády ľudských práv

Milé aktívne pedagogické osobnosti, súťažiace, súťažiaci Olympiády ľudských práv, odborné poroty, organizačný tím,

ďakujeme Vám, že ste sa registrovali na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv, Omšenie, 18. – 20. apríl 2023 prostredníctvom dotazníka Forms. Na základe dát sme niektorých z Vás oslovili resp. priebežne reagujeme na Vaše otázky.

Priebežne prinesieme ďalšie zaujímavé oznamy: Súťažný poriadok celoštátneho kola; Vademcum súťažiacej a súťažiaceho; anotácie workshopov, na ktoré sa môžete v predstihu tešiť a pod.

Zatiaľ Vás prosíme, aby ste sa (ak ste tak dosiaľ neurobili) venovali detailnému oboznámeniu sa s vystavenými prílohami – nižšie, najmä INFO-PREPRAVA-Ped.sprievod-Sutaziaci-OLP-18.-20.4.23_verzia-15.3.23 a INFO-UCASTNICKE-ck-25-OLP-verzia-15.3.23

Sledujte naše webové sídlo (sídlo NIVAM bude dočasne meškať s informáciami z dôvodu sťahovania sa inštitúcie).

Tešíme sa na Vás!

OĽP 2023

Milé školy, aktívne pedagogické osobnosti, súťažiace, súťažiaci Olympiády ľudských práv, odborné poroty, organizačný tím,

pozývame Vás na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv, Omšenie, 18. – 20. apríl 2023 a prosíme Vás o neodkladné detailné prihlásenie prostredníctvom dotazníka Forms. Vaše údaje sú potrebné pre organizáciu podujatia.

Prihlasovanie trvá od 15. marca do 19. marca 2023.

Výzva bude odoslaná na Vaše emailové adresy.

Prosím, venujte pozornosť prílohám, vytlačte si ich a prineste si ich do Omšenia.

Pravidelne sledujte aj https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a https://www.olp.sk/.

Tešíme sa na Vás,

Dagmar Horná,
predsedníčka CK OĽP

Martina Kurinová,
tajomníčka CK OĽP (kontaktná osoba pre prípadné dotazy k registrácii cez dotazníky Forms)