OĽP 2022

Milé a milí: školy, súťažiace, súťažiaci, učiteľky, učitelia,

je nám veľmi ľúto, že rozhodnutie o prechode celoštátneho kola 24. r. OĽP, ktoré sa malo prezenčne konať 6. – 8. 4. 2022, do dištančnej formy, prijímame na pozadí neľudskej vojnovej agresie.
Plne chápeme, že štátne zariadenia, vrátane tých v Omšení, sú mobilizované na pomoc ľuďom na úteku. Veríme, že mnohé a mnohí z Vás Ukrajine pomáhajú ako môžu a ďakujeme Vám za to.

Robíme všetko preto, aby sme dištančné celoštátne kolo v krátkom čase pripravili a zvládli v rámci našich aj vašich možností. Prosíme Vás o súčinnosť.

Prosíme školy, aby  zabezpečili:

a) pre súťažiaceho/súťažiacu elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory a funkčnú kameru s mikrofónom, prípadne písacie potreby;

b) k súťažiacej/súťažiacemu pedagogický dozor (optimálne je ním iná osoba, ako tá, ktorá pripravovala súťažiacu/súťažiaceho), ktorý bude prítomný pri súťažiacej/súťažiacom v čase, ktorý súťažiacej/súťažiacemu stanoví harmonogram prvého a druhého dňa celoštátneho kola a garantuje samostatný výkon súťažiacej/súťažiaceho.

Samotná súťaž sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2022 (štvrtok a piatok)

Propozície súťaže budú upravené s ohľadom na rôzne aspekty situácie.

Predbežná informácia pre súťažiace a súťažiacich:

a) Prvá zmena sa týka úvah, ktoré ste napísali a ktoré nebude možné obhajovať (ale ich obsah budete môcť prípadne uplatniť pri obdobnej téme súťažného zadania). Garanti tém práve vyhodnocujú úvahy a o výsledku ich hodnotenia Vás budeme informovať. Body získané v úvahe nebudú súčasťou hodnotenia výkonu v celoštátnom kole.

b) Prvý deň súťaže, 7.4.2022  budete riešiť jedno zo 16 zadaní, ktoré Vám pridelí elektronický žreb v rámci jednej zo 4 postupových porôt. Súťažný harmonogram Vám určí konkrétny súťažný čas, v ktorom budete mať 15 minút na prípravu a 15 minút na riešenie zadania a prípadné zodpovedanie otázok poroty. Každá z porôt určí víťaznú trojicu, ktorá postúpi do finále. Do finále sa body neprenášajú.

c) Druhý deň súťaže, finále, 8.4.2022 bude finalista/finalistka riešiť jedno z finálových zadaní (15 min. príprava, 15 min. riešenie a prípadné zodpovedanie otázok poroty). Finálová porota stanoví poradie finálovej 12-tky.

Registrácia na celoštátne kolo

prostredníctvom EduPage bola spustená 7.3.2022. Je dôležité, aby sa súťažiaca, súťažiaci každopádne registrovali, ak tak ešte neurobili (asistenciu poskytuje tajomníčka CK OĽP, pani Scarlett Hlobeňová).

Sledujte webové informácie

Len čo to bude možné, prinesieme kompletné inštrukcie k dištančnému podujatiu.

Ďakujeme Vám a myslíme na Vás. Sme s Vami, buďte s nami!

OĽP 2022

Ostatné uvoľňovanie pandemických opatrení (vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 26.2.2022) je pre nás nádejou pre možnosť návratu k prezenčnému celoštátnemu kolu v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Omšení.

Veríme, že budeme môcť včas a v súlade s platnými opatreniami rozhodnúť o forme podujatia. Sledujte preto prosím webové sídla.

Len čo to bude možné, vystavíme konkrétne informácie o spôsobe registrácie a ostatných náležitostiach.

Prosíme Vás o trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu.

Prosíme školy, aby predbežne plánovali účasť svojho postupujúceho súťažiaceho/svojej postupujúcej súťažiacej ako aj pedagogického sprievodu, t. j. 1 učiteľky/1 učiteľa, zainteresovaných na súťaži a príprave žiačky/žiaka.

Prosíme postupujúce/postupujúcich, aby nepoľavili v príprave a ubezpečili sa o svojej účasti na celoštátnom kole (v prípade kolízie s nejakou inou povinnosťou to obratom hláste predsedovi/predsedníčke krajskej komisie).

Veríme tiež, že dôjde k upokojeniu situácie na susedskej Ukrajine.

Želáme Vám zdravie, mier a všetko dobré.

Celoštátna komisia OĽP & OLYMP