OĽP 2021

Vítame Ťa, pozorne si prečítaj tento záväzný MANUÁL.

Veríme, že máš pochopenie pre zmeny, ktoré sme museli v našej olympiáde robiť krok za krokom (vrátane ad hoc, doteraz nevyskúšaných riešení), pretože si ich vynútila situácia neľahká pre nás všetkých. Ideme cestou možného. Pozorne budeme monitovať, analyzovať a vyhodnocovať priebeh krajských kôl, pričom vítame aj spätnú väzbu v súlade s Propozíciami 23. r. OĽP.

OĽP 2021

Milá prihlásená súťažiaca, milý prihlásený súťažiaci, pedagogické osobnosti, školy, organizátori!

Tešíme sa, že ste s nami! Ako sme avizovali, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme pristúpili k rozhodnutiam o tom, že krajské kolá sa budú konať 11.2.2021 (štvrtok) dištančne, z vašich domovov a že budú mimoriadne prístupné všetkým Vám, ktorí ste na prihláške uvedení na 1. aj 2. mieste a splnili ste podmienku dodania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prinášame upravené Propozície 23. ročníka OĽP (Propozícií z dňa 1.2.21, upravená časť Krajské kolá/Dištančná verzia) ako aj Prílohu 1 (platí pôvodná) a Prílohu 2 (je upravená).

Všetko si starostlivo preštudujte a naďalej sledujte weby

www.olp.sk

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej

Všetko potrebné pre online účasť na krajskom kole (prihlásenie do aplikácie, informácie o podpore a postupe) bude sprístupnené v období 8.2. – 10.2.2021 na webových sídlach uvedených vyššie.

Krajské kolo štartuje 11.2.2021 z webového sídla www.olp.sk. Už teraz Vám poskytujeme návod na e-podpis, ktorý budú potrebovať víťazi a víťazky krajských kôl pre podpísanie svojich písomných prác – úvah.

OĽP 2021

Milá prihlásená súťažiaca, milý prihlásený súťažiaci!

S ohľadom na komplikácie spôsobené pandémiou koronavírusu organizujeme dištančné (a nie klasické prezenčné) krajské kolo OĽP. Tešíme sa, že ste s nami! My sme s Vami!

Ak ste dosiaľ spolu s prihláškou nepredložili aj súhlas so spracovaním osobných údajov, urobte tak obratom a odošlite scan riadne vyplneného, podpísaného tlačiva na email predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP. Súhlas je podmienkou účasti v krajskom kole. Týka sa to aj náhradníčok/náhradníkov ak sa súťaže zúčastnia namiesto postupujúcej/postupujúceho z 1. miesta.

Dištančné krajské kolo OĽP pripravujeme v zmysle Propozícií 23. r. OĽP. V čase prípravy tohto oznamu (a s ním aj pozvánky na krajské kolo) je však stále nejasné, či školy budú môcť otvoriť svoje priestory súťažiacim. Ide teda o to, či budete súťažiť zo školy alebo z domu.

Prístup  nastavíme jednotne pre všetky kraje a všetkých Vás. Domáca práca by zásadne umocnila význam Vašej fair play, cti a zodpovednosti. Vždy nás zaujíma Váš autentický výkon.

Veríme, že chápete komplikovanosť situácie, ale, že sa zároveň tešíte na OĽP a chcete byť po každej stránke „in“. Rozhodnutie (zo školy alebo z domu) padne, len čo to bude možné, pravdepodobne začiatkom februára. Sledujte pravidelne webové sídla http://www.olp.sk/ alebo https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP/23-rocnik-olp-2020-2021.alej

kde vystavíme upravené propozície a praktické inštrukcie k technickému zvládnutiu dištančného krajského kola (prihlasovacie a ostatné údaje), ktoré sa začne testom.

Robíme všetko preto, aby sme zvolili a uplatnili tie najlepšie riešenia.

Zatiaľ venujte pozornosť svojej príprave v línii 15 téz, vystavených od. 11.1.21 na webových sídlach. Pripravte sa na test. Využite celú škálu študijných zdrojov (z výučby, kroník a publikácií OĽP, vlastnej prípravy, diania doma i vo svete, z rôznych projektov ale aj vlastného pozorovania, skúseností a premýšľania).

Čas a súčasti krajského kola

08:00 – 08:20 Prihlasovanie na test

08:30 – 09:30 Absolvovanie testu

09:30 – 10:30 Prestávka : Oznámenie výsledkov z testu rs. vystavenie výsledkov na webových sídlach, pridelenie téz súťažiacim, ďalšie inštrukcie

10:30 – 12:00 Riešenie tézy a príprava videa

12:00 – 13:00 Odoslanie videa na určenú e-adresu (úložisko)