OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

zo ❤ Vám ďakujeme za účasť na dištančných krajských kolách, blahoželáme všetkým 64 postupujúcim do celoštátneho kola a povzbudzujeme k vytrvalosti tých ostatných! Nikdy sa nevzdávajte po prvej prehre rs. nepostúpení a nikdy sa nevzdávajte ľahko.

Veľké uznanie a vďaka patrí všetkým súťažiacim, školám, učiteľkám, učiteľom, krajským komisiám a porotám, skvelej technickej podpore, bez ktorej by sme nedokázali pripraviť dištančnú formu ani ustáť nápor okolností (vrátane dôsledkov kalamity 11.2.21 a ďalších objektívnych a subjektívnych komplikácií), tvorivému tímu súťažných podkladov.

V podmienkach pandémie a dištančných foriem súťaže sme siahali na dno svojich síl. Išli sme neprebádanou cestou. A zvládli sme to! Všetky plány a propozície boli podrobené skúške, museli sme strážiť pravidlá hry a zároveň predvídať, pružne reagovať a „za pochodu“ riešiť problémy, ktoré sa vynárali zo dňa na deň, z hodiny na hodinu. Skrátka, zažili sme niečo, čo nás dosiaľ nepostretlo, a preto budeme ešte dlho objektívne bilancovať.

Sme pridlho v záťaži a zrejme aj preto sa vyskytli, ako konštatovali krajské poroty, pokusy o obchádzanie pravidiel súťaže. Podčiarkujeme preto: v celoštátnom kole bude platiť nulová tolerancia na /pokus o/neférové konanie.

Súťaž beží ďalej, platia Propozície (verzia 1.2.21), postupujúci do celoštátneho kola môžu okamžite začať písať úvahy. Všetko potrebné k úvahám obsahujú propozície aj materiál:

UVAHY_OLP_23_TEMY_GARANTI_a_koordinaty. Prosíme Vás, dodržte všetky predpísané podmienky.

O celoštátnom kole Vás budeme informovať v najkratšom možnom čase.

OĽP 2021

Úlohou postupujúcich z krajských kôl je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v priloženej tabuľke. Riaďte sa záväznými pokynmi, ktoré sú vystavené na weboch: Propozície 23. r. OĽP (časť 2.6) + príloha 1, príloha 2 (verzia 1.2.2021), v Manuáli pre súťažiacich a v priloženom dokumente.

Výsledkové listiny jednotlivých krajských kôl súťaže budú zverejnené 16.2.2021 na weboch olp.sk a iuventa.sk.

OĽP 2021

Ospravedlňujeme sa za oneskorené vyhodnotenie prvého kola. Tí, ktorí postúpili do druhého kola, vidia už vo svojom v konte v aplikácii pridelenú tézu.

Čas na riešenie tézy sa predlžuje o 1 hodinu, takže na spracovanie tézy máte čas približne do 14:00 a na nahratie tézy do 15:00.

Výsledky jednotlivých krajských kôl (postupujúci sú zvýraznení):

Bratislavský kraj

Matej Sova40
Adam Msolly39
Dominik Zaťko39
Viktor Draškovič38
Peter Drobný38
Michaela Sečková37
Lucia Drobná37
Kristián Krivda36
Dominik Morávek35
Karolína Chladecká35
Lucia Kechanová 33
Petra Jančigová30
Natália Ožvátová30
Jakub Kopunec29
Tobias Runák29
Ella Kovárová29
Marco Berki27
Petra Benková26
Bruno Prítrský25
František Hlubík24
Filip Šimůnek20
Jonatan Pavelka19
Michal Nespala18

Banskobystrický kraj

Martin Kyseľ39
Krištof Varga38
Tereza Kopčáková 38
Zdenka Vilhanová38
Patrik Hrtánek37
Natália Javorková37
Ján Ťavoda36
Kristína Binková34
Lucia Sochorová33
Juraj Gajdošík32
Ema Medveďová 31
Dávid Avagjan30
Radovan Findra30
Sarah Detvajová30
Sebastián Budáč29
Adriana Kočíšková28
Michal Jánošík28
Matúš Bystričan28
Vladimíra Balohová24
Matej Laurov21
Adam Lukáč19
Filip Priškin 17
Dárius Firický15
Michaela Hollá 

Košický kraj

Ajjúb Tomi40
Jaroslav Melega40
Tomáš Üveges39
Ivana Borgoňová37
Matúš hIRJAK35
Samuel Kováč34
Daniel Dzurjo34
Alexandra Jecková33
Lívia Ľosová 33
Jaroslav Reich32
Ján Regenda32
Richard Šeleman31
Lenka Filipeková31
Natália Padová31
Alžbeta Janíčková30
Bibiána Smolenová30
Jozef Takács29
Sára Lemesányiová28
Gréta Topoliová 28
Ema Mitrová27
Matúš Paralič26
Beatrice Kačmarská25
Kristína Barlová 24
Veronika Slobodová24
Marta Bajuszová24
Rudolf Pľuta23
Sofia Košková23
Marianna Kolodiová23
Peter Mitrík22
Jaroslav Zambo21
Norbert Hrab21
Adam Zoltán Anderko19
Matej Vida18
Peter Garbera17
Tibor Pelegrin16
Filip Bajusz14
Patrik Tóth7
Marek Jacko6

Nitriansky kraj

Bodo Noah Schulz40
Nina Ihászová39
Samuel Loži38
Daniel Lendvorský38
Samuel Sakáč37
Ivan Huszár37
Lejla Oslanecová36
Filip Gono35
Ivana Odkladalová 35
Viktória Štefanková34
Adriana Mikolaiová33
Kristián Kajanovič31
Jakub Gál30
Lukáš Kameniczki29
Andrej Pavlovčík29
Laura Naňová28
Simona Školníková27
Lenka Kollárová26
Adriana Hlaváčiková 25
Klaudia Pappová24
Jakub Nagy21
Peter Ruffer21
Erik Mucha19
Dominika Budovcová18
Viktória Tóthová17
David Tanka16
Noémi Pécsová16
Vanesa Pajerová15
Paul Emil Schlager14
Martina Kosorinová10
Lenka Cigaňáková10
Dávid Csemez10
Juraj Halo7

Prešovský kraj

Tamara Dávidová40
Viktória Saloušeková40
Tomáš Čorej37
Jakub Kmec34
Mária Barbora Kuzmová 34
Tamara Štofiková34
Filip Baran33
Matúš Sukeľ33
Ema Balážová32
Samuel Tremba30
Matúš Nagy29
Emma Jacková29
Klára Bicáková28
Andrej Antol26
Tamara Vaceková26
Katarína Minárová25
Michal Peter Mitráš23
Sebastián Šupol23
Klára Drobňáková23
Simona Bérešová21
Michaela Hutníková21
Kristína Špinerová20
Simona Andrejková20
Lucia Slatkovská19
Erik Varga18
Simona Snaková18
Ján Sabolík16
Jozef Waldhauser16
Miriam Jalčaková16
Lenka Brozmanová12

Trenčiansky kraj

Jakub Judiny40
Adam Briešťanský39
Ivana Hrdá37
Nina Melicherová36
Lucia Lehocká 33
Paulína Orlová31
Nina Posluchová29
Katarína Laušová28
Nina Chorvátová27
Zuzana Krivá27
Aneta Harvanec26
Viktória Albrechtová25
Monika Mrvišová22
Paulína Boleková21
Lukáš Ševčík19

Trnavský kraj

Filip Bachratý38
Daniel Pavelka34
Doris Dvoranová34
Daniel Valko32
Adela Sadloňová31
Lujza Velická31
Nina Majerníková29
Alexandra Jakubcová27
Michal Minarovský27
Lenka Stúpalová24
Lukáš Bača20
Ján Mihalik18
Viktorie Mrázková15

Žilinský kraj

Viktória Olléová40
Alexandra Barčíková35
Ľubomír Girašek35
Vanessa Fašánková 33
Adrián Koniar33
Timea Majzelová31
Soňa Hrabovská29
Nikola Baculová27
Erik Scherer26
Romana Vaščáková26
Klára Jarotová26
Simona Fecková 25
Viktória Nováková25
Jozef Jelšík25
Viktória Sopková24
Filip Kyselica23
Tomáš Kučera22
Andrej Škuta22
Roman Kubošník20
terézia kanderková15