OĽP 2021

Nad 23. ročníkom OĽP prevzala záštitu viceprezidentka Európskej komisie pani Věra JOUROVÁ

S radosťou informujeme, že aj vďaka nášmu partnerovi, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, sa môžeme v 23. ročníku Olympiády ľudských práv hrdiť záštitou viceprezidentky Európskej komisie pani Věry Jourovej.

K trom prestížnym vnútroštátnym dámskym záštitám – prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej, ministerky spravodlivosti SR pani Márie Kolíkovej, verejnej ochrankyne práv pani Márie Patakyovej  — pribudla ďalšia, rovnako vzácna, európska.

Veríme, že tieto záštity nám pomôžu zdolať všetky prekážky a 23. ročník zavŕšime úspešným celoštátnym kolom. Zároveň nám budú veľkým povzbudením do budúcnosti.

Zdroj foto: euobserver.com

OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci, milé školy, učiteľky, učitelia,

v 15. aprílovom týždni sa malo konať celoštátne kolo 23. ročníka OĽP. Začiatkom marca sme avizovali, že čakáme na správy o modifikáciách stredoškolskej výučby, ovplyvnenej pandémiou koronavírusu. Zo zverejnených informácií je zrejmé, že apríl a máj sú mesiacmi, kedy sa Vy aj vaše školy budete sústreďovať na zvládnutie špecifického školského roka a všetkého, čo s ním súvisí.

Celoštátne kolo preto posúvame na prvú tretinu mesiaca jún. O podrobnostiach Vás budeme informovať, len čo to bude možné. Veríme, že nasledujúce týždne prospejú vašej príprave na vyvrcholenie 23. ročníka. Držíme Vám vo všetkom palce!

Zároveň Vás s radosťou informujeme o výsledkoch hodnotenia úvah garantmi tém úvah. Zatiaľ zverejňujeme len výsledky z 1. – 3. miesta pri každej z piatich tém ako aj výsledky paralelného hodnotenia BISLA. O komplexnejších dátach, ďalšom postupe ako aj o cenách, ktoré udelili/udelia garanti a hodnotiteľ, Vás budeme informovať počas prípravy a realizácie celoštátneho kola.

Vaša Celoštátna komisia OĽP

Prílohy

OĽP 2021

S radosťou informujeme, že 23. ročníku Olympiády ľudských práv a 3. ročníku Ceny prof. Miroslava Kusého udelila záštitu prezidentka SR, pani Zuzana Čaputová

Veľmi si ceníme prezidentskú záštitu, ktorá píše svoju históriu od prezidenta SR, pána Andreja Kisku.

Záštita pani prezidentky tak dotvára trojlístok významných záštit: ministerky spravodlivosti SR, pani Márie Kolíkovej a verejnej ochrankyne práv, pani Márie Patakyovej.

Nech sú udelené záštity tým najsilnejším stimulom pre všetkých zúčastnených v neľahkej situácii , záväzkom maximálne možnej kvality a férovosti a zároveň svetielkom do budúcnosti. 

Novinky, OĽP 2021

Vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie, jej vplyv na stredoškolskú výučbu a najmä termíny maturít nemôžeme nateraz potvrdiť  pôvodne plánovaný aprílový termín celoštátneho kola 23. r. OĽP a určiť jeho formu.

Pre ukončenie 23. r. OĽP ešte v tomto školskom roku robíme maximum a zvažujeme všetky možnosti. Sledujte prosím naďalej webové sídlo.

Naši vážení partneri, garanti tém úvah, práve hodnotia písomné práce, ktoré  predložili víťazi a víťazky krajských kôl. Výsledky hodnotenia zverejníme v súlade s možným termínom a scenárom celoštátneho kola.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a vytrvalosť a želáme Vám všetko dobré!

Vaša OĽP