OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

ktorí ste postúpili do finálne celoštátneho kola 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, prosíme Vás, aby ste dodržali program 11. 6. 2021, t. j. prihlasovanie podľa harmonogramu a systém súťaže podľa Usmernení. Budete mať 15 minút na prípravu, 15 minút na prezentáciu, pričom rámcovo 10 minút pripadá na Vašu vstupnú prezentáciu a 5 minút na otázky finálovej poroty. Finálovej porote bude predsedať verejná ochrankyňa práv, pani Mária Patakyová.

Všetky súťažiace a všetkých súťažiacich v celoštátnom kole OĽP (10. – 11. 6. 2021) pozývame vyplniť dotazník spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku: https://www.surveymonkey.com/r/PGC6QBV (2. časť: https://www.surveymonkey.com/r/68XHQ2T)

Dotazník prosím vyplňte do 18. 6. 2021 vrátane.

OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci a celá pedagogická a školská verejnosť Olympiády ľudských práv, 

súťažiace a súťažiaci dostali na svoje emailové adresy informácie o pripojeniach na zoomy, harmonogram svojej prípravy a vystúpenia na celoštátnom kole 23. r. OĽP dňa 10.6.2021.Školy prosíme o súčinnosť so súťažiacimi v zmysle dokumentov Usmernenia a Vademecum. Prosím, pripravte podmienky v škole pre súťažiacich.
Všetkých prosíme o súčinnosť podľa programu a dokumentov celoštátneho kola.

Pre komunikáciu s organizačným tímom, technickou podporou a porotami budú v dňoch 10. – 11.6.21 slúžiť adresy: info@olp.sknamietky@olp.sk a bezprostredne po vyhlásení výsledkov (do 30 minút) aj adresa dagmar.horna@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

OĽP 2021

Zverejňujeme základné dokumenty podujatia: Usmernenia, Pozvánku s programom, Vademecum.

Sledujte prosím weby pre ďalšie spresnenia, včas reagujte, pripravujte sa a tešte sa!

My sa na Vás veľmi tešíme!

DÔLEŽITÝ OZNAM  K CELOŠTÁTNEMU KOLU 23. r. OĽP v dňoch 10. a 11.6.2021

Určený všetkým súťažiacim, zvlášť zmaturovaným

Prosíme pamätajte, že budete súťažiť výlučne zo svojej školy a reprezentovať túto školu, a to aj vtedy, ak ste ukončili štúdium (zmaturovali); buďte preto so školou v kontakte, aby boli splnené podmienky súťaže (pozri Usmernenia). Ak máte problém, neváhajte kontaktovať predsedníčku alebo tajomníčku CK OĽP, alebo to uveďte v procese registrácie.

Určený školám

Prosíme školy o ústretovosť. Ide o mimoriadnu situáciu, mimoriadny termín celoštátneho kola. Žiak/žiačka (aj po absolvovanej maturite) bude súťažiť pod hlavičkou školy, rovnako ako v celom cykle: školskom, krajskom kole. Prosíme o umožnenie súťaže a vytvorenie vhodných podmienok na vašej škole (pozri Usmernenia).

Prispejte spolu k úspechu OĽP, ktorá má pre Vás v 23. ročníku mimoriadne záštity, podporu renomovaných partnerov, atraktívne ceny.

Celoštátna komisia OĽP a organizačný tím