Novinky, OĽP 2020

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv (CK OĽP) informuje, že rozhodnutím Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, bola dňa 9.9.2020 zastavená príprava celoštátneho kola 22. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa malo konať 21. – 23.9.2020 v Omšení.

Je nám to veľmi ľúto. O udržanie podujatia (už v treťom náhradnom termíne) sme sa usilovali do poslednej chvíle.

Vyvinuli sme snahu o čo najprecíznejšiu prípravu v špecifických podmienkach a v zmysle platných opatrení ÚVZ SR a RÚVZ v Trenčíne.

Podujatie sme mienili zorganizovať aj za redukovanej účasti, ktorá vyplynula jednak z faktu, že a) niekoľko súťažiacich už je na vysokých školách, spravidla v zahraničí a ich účasť by nebola v súlade s aktuálne platnými opatreniami štátnych autorít, b) istý počet súťažiacich, škôl, rodičov, učiteľskej zostavy vyjadril obavy zo svojej účasti, pre čo sme mali plné porozumenie. Celoštátne kolo sa malo otvoriť všetkým tým, ktorí dobrovoľne mohli a chceli prísť. Bolo zrejmé, že pôjde o neštandardné podujatie v špecifických podmienkach, spôsobených objektívnymi okolnosťami, ktoré napriek tomu ponúkalo všetky obvyklé prvky celoštátnych kôl OĽP: súťaž, sprievodné diskusné podujatia s významnými osobnosťami partnerských inštitúcií a akadémie, workshopy, posilňovanie sietí….

Viedla nás zodpovednosť a cieľ zavŕšiť celoročné úsilie škôl, množstva učiteliek, učiteľov, žiačok a žiakov, krajských komisií i celoštátnej komisie v 22. ročníku OĽP (2019/2020), vzájomne si poďakovať, posilniť sa a otvoriť ďalší, 23. ročník OĽP.

Verili sme, že tak, ako život plynie a pulzuje aj za bránami škôl, podarí sa pri tradične vysokej zodpovednosti a kultivovanosti obce OĽP podujatie bezpečne uskutočniť.  

O novej skutočnosti budeme informovať našich zaštiťovateľov, renomovaných partnerov, hosťujúce osobnosti a usilovať o ich ďalšiu priazeň v 23. ročníku OĽP (2020/2021). Niektoré ceny za úvahy neboli realizované, doriešime to s garantmi tém úvah.

Uvítame komunikáciu s Vami všetkými, vrátane Alumni OĽP, ktorým v 22. ročníku nebolo dopriate absolvovať celoštátne kolo.

Verím, že sa spolu dokážeme pozerať do budúcnosti a nestratíme vytrvalosť v projekte a aktivitách, ktoré sú poctené významným uznaním partnerov, inštitúcií, osobností a ktoré osvedčili svoju unikátnosť ako aj vklad pre vec demokracie a ľudských práv.

CK OĽP čoskoro vystaví Propozície 23. ročníka OĽP (2020/2021) ako aj súvisiace informácie, ktoré sa k Vám dostanú cez webové sídla aj krajské komisie OĽP.

Vyslovujem Vám veľkú vďaku, želám Vám všetko dobré a teším sa na ďalšie spoločné kroky.

Dagmar Horná

Novinky, OĽP 2020

Pripravili sme online verziu Kroniky XXI. ročníka OĽP . Veríme, že tlačenú verziu predstavíme na mimoriadnom celoštátnom kole XXII. ročníka OĽP v Omšení. Prosím, reagujte na mapovanie účasti predsedníčkou a tajomníčkou CK OĽP. Ďakujeme, tešíme sa na Vás!

Prílohy

OĽP 2020

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

s radosťou Vám oznamujeme, že naši vážení partneri a garanti tém ukončili hodnotenie úvah.

Diplomy a ceny Vám sprostredkujú podľa svojich možností počas krízového stavu rs. po ňom.

Zároveň čakáme na šancu usporiadať celoštátne kolo v náhradnom termíne. Budeme Vás informovať na webových sídlach:

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej

https://www.olp.sk/

Blahoželáme Vám, ďakujeme aj všetkým ostatným autorkám a autorom úvah, prajeme Vám všetko dobré a tešíme sa na budúcnosť!

Téma 1 / Garant Informačná služba OSN Viedeň / UNIS Vienna

1. miesto Thomas Philip HEYES, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina;
Návšteva UNIS Vienna

2. miesto Andrej BEŇAČKA, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

3. miesto Marek JANIGA, Cirkevné gymnázium A. Radlinského, Dolný Kubín

Téma 2 / Garant Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

1. miesto Barbora POPOVIČOVÁ, Gymnázium M. R. Štefánika, Šamorín
Ruksak s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

2. miesto Juraj HALO, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Topoľčany
Taška s tričkom, perom, informačnými materiálmi KEP

Téma 3 / Garant Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

1. miesto – 2x

Tomáš ČOREJ, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Diplom, vecná cena

Kristián KAJANOVIĆ, Gymnázium, Šurany
Diplom, vecná cena

2. miesto – 2x

Tomáš TEREŠČÁK, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Diplom, vecná cena

Filip PRÁŠIL, Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava
Diplom, vecná cena

3. miesto – 2x

Zuzana PLHÁKOVÁ, Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Diplom, vecná cena

Hubert KOWAL, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická 1, Bratislava
Diplom, vecná cena

Téma 4 / Garant Verejná ochrankyňa práv

1. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Pracovný deň s VOP

2. miesto Vladimír PRNO, Spojená škola de La Salle, Bratislava
Pracovný obed s VOP

3. miesto Margaréta HRADŇANSKÁ, Gymnázium Považská Bystrica
Pracovné raňajky s VOP

Téma 5 / Garant UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave

1. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

2. miesto Lucia CAGALOVÁ, Obchodná akadémia, Topoľčany
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

3. miesto Tomi AJJÚB, Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
Diplom, darčeková taška, knižná poukážka

Všetky témy / Hodnotila BISLA

1. miesto Radana MONIŠOVÁ, SSOŠ podnikania Zvolen
Ponuka štipendia na BISLA; Knižné a vecné ceny

2. miesto Laura FEDOROVÁ, Stredná športová škola J. Herdu Trnava
Knižné a vecné ceny

3. miesto Miroslava FEKETEOVÁ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Knižné a vecné ceny

Prílohy