OĽP 2017

Celoštátne kolo 19. ročníka Olympiády ľudských práv
5. – 7. 4. 2017, Modra-Harmónia

Nosná Téma
Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania
v kontexte demokratického občianstva

Výsledky veľkého finále

Predseda poroty:
PhDr. Petöcz Kálmán                                   

PoradieSúťažiaciŠkolaPočet bodov
1.ČERMAN MatejGymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica124
2.GAJDOŠ MatejGymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec120
3.JEŽOVÁ KristínaGymnázium, M. R. Štefánika 16, 940 61 Nové Zámky115
4.CHRASTOVÁ DominikaGymnázium Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2243, 024 04 Kysucké Nové Mesto98
5.ANDREJ JozefCirk. gymnázium sv. J. Krstiteľa, M.R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov97
6.RAK BranislavGymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava96
7.MORAN AlexandraGymnázium, Pankúchova 6, 85104 Bratislava84
8.RIHANEOVÁ SáraGymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice80
9.VALACHOVÁ LuciaGymnázium Jozefa Lettricha , J. Lettricha 2, 036 01 Martin79
10.REVÁK DávidGymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina79
11.HUDEC AdriánGymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra77
12.ŤAPÁK TomášGymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, 028 01 Trstená

 

OĽP 2017

Streda, 5.4.

09:00 – 11:00           Registrácia účastníčok a účastníkov

11:00 – 12:00           Porada porôt a žrebovanie súťažiacich

12:00 – 13:00           Obed

13:30 – 14:30           Slávnostné otvorenie
Privítanie: Dagmar Horná, Celoštátna komisia OĽP
Príhovor: Oľga Nachtmannová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Prejav: Martin Nesirky, Informačná služba OSN, Viedeň

14:30 – 16:30           Súťažná časť 1.1.: Riešenie modelových prípadov

16:30 – 17:00           Prestávka s občerstvením

17:00 – 19:00           Súťažná časť 1.2.: Riešenie modelových prípadov

19:00 – 20:00           Večera a prihlasovanie na workshopy

20:00 – 21:30           Plenárna rozprava k nosnej téme XIX. ročníka OĽP:
Miroslav Kusý, František Mikloško, Ondrej Prostredník, Zuzana Števulová, Monika Vrzgulová a moderátor Kálmán Petőcz

Štvrtok, 6.4.

06:30 – 08:00           Raňajky

08:00 – 10:00           Súťažná časť 2.1.: Obhajoba úvah

10:00 – 10:30           Prestávka s občerstvením

10:30 – 12:30           Súťažná časť 2.2.: Obhajoba úvah

12:30 – 13:30           Obed

13:30 – 14:00           Príprava na workshopy

14:00 – 17:30           Paralelné workshopy v dvoch blokoch

14:00 – 15:30           Prvý blok workshopov
1. 10 rokov FRA – misia, úlohy, dosiahnuté výsledky, Elena Balzarini, Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA), Viedeň
2. Diplomacia ľudských práv, Barbara Illková, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

15:30 – 16:00           Prestávka s občerstvením

16:00 – 17:30           Druhý blok workshopov
3. Vzdelávanie pre Európu práv, Antal Berkes, Diana Grebles, Max Steuer, Allianz Alumni Network, UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave & Allianz Kulturstiftung
4. Rada Európy a kompetencie pre demokratickú kultúru; Zuzana Štrbíková, koordinátorka vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam Rady Európy za SR, Kálmán PetőczDagmar Horná, partneri

17:30 – 19:00           Voľno, neformálne stretnutia, diskusie.
Informačné stánky: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAMS/SAAIC) a YFU Slovensko

19:00 – 20:00           Večera

20:00 – 22:00           Plenárny večer za účasti hostí, partnerov a spoluorganizátorov
Quo vadis EÚ? Diskusia Dušan Chrenek, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Zuzana Gabrižová, EurActive
Zodpovednosť na internete Téma  Peter Gažík,O2
Víťazné video paralelnej súťaže „Slovensko dnešných dní, Prezentácia Gabriela Dunajčíková, YFU Slovensko

Piatok, 7.4.

06:30 – 08:00           Raňajky

08:00 – 11:00           Súťažná časť 3.: Finále – prezentácia 12 súťažiacich pred finálovou porotou

11:00 – 11:30           Práca finálovej poroty

11:30 – 12:45           Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

12:45 – 14:00           Obed (od 13.30 odchod autobusu do dopravných uzlov)

14:00                           Záver podujatia