Novinky

Letná škola ľudských práv

Vážení absolventi, vážené absolventky Olympiády ľudských práv, milí alumni OĽP,
veríme, že máte pekné spomienky na svoju účasť na Olympiáde ľudských práv. Dovoľujeme si osloviť Vás s informáciou, že Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku bude vďaka podpore z dotačnej schémy Ministerstva spravodlivosti SR organizovať letnú školu ľudských práv. Plánujeme ju uskutočniť na známom mieste predchádzajúcich ročníkov celoštátneho kola OĽP v Modre-Harmónii od 7. do 10. septembra 2017.

Ak máte k účasti na letnej škole akékoľvek otázky, ktoré nenájdete v uverejnených informáciách, píšte email na adresu viliam.figusch@gmail.com, SMS na číslo 0904898260, prípadne na toto číslo zatelefonujte.