Novinky, OĽP 2021

Celoštátna komisia OĽP (CK OĽP) dňa 20.10.2020 jednomyseľne zvolila za novú predsedníčku Krajskej komisie OĽP (KK OĽP) v Prešovskom kraji Mgr. Jozefínu Lazorovú, stredoškolskú učiteľkuz Gymnázia sv. Moniky v Prešove a dlhoročnú úspešnú pedagogickú osobnosť OĽP. Zároveň sa stáva členkou Celoštátnej komisie OĽP. Želáme pani Lazorovej veľa entuziazmu a síl pre pokračovanie kvalitného kurzu OĽP v Prešovskom kraji!

Zároveň ďakujeme nášmu dlhoročnému členovi CK OĽP a doterajšiemu predsedovi KK OĽP Mgr. Mariánovi Richterovi za veľký kus práce v prospech OĽP a kolegiálny prístup! Veríme, že ostane poradným partnerom novej pani predsedníčky a podľa možnosti bude navštevovať OĽP.

Novinky

V predstihu sa obraciame na pedagogické osobnosti Košického kraja, ktoré by mali záujem o vedenie Krajskej komisie OĽP v Košickom kraji od 24. ročníka OĽP (2021/2022), aby čo najskôr kontaktovali aktuálnu predsedníčku KK OĽP v Košickom kraji PaedDr. Jaroslavu Mamčakovú rs. predsedníčku CK OĽP Dagmar Hornú. Radi Vás budeme informovať o úlohách, možnostiach a perspektívach predmetnej pozície. Optimálne by bolo oboznamovanie sa už s priebehom aktuálneho 23. r. OĽP (2020/2021).

Veríme, že sa čoskoro nájde osobnosť, spätá s OĽP alebo so záujmom o OĽP, ktorá bude vedieť pozitívne nadviazať na doterajšie výborné výsledky pani Mamčakovej a jej predchodcov rs. krajskej komisie a jej partnerov v Košickom kraji.

Prosím všetky pedagogické aj žiacke osobnosti, aby šírili túto ako aj ďalšie informácie na webe olp.sk.

Ďakujeme Vám!

Novinky

Milí mladí ľudia v OĽP,

Európsky parlament vyvíja portál pre mládež – Youth Hub, kde budú programy, podujatia, iniciatívy, súťaže a vzdelávacie materiály sústredené na jednom mieste. Pred vytvorením portálu by EP chcel poznať Váš názor. Pokiaľ môžete, vyplňte krátky dotazník a požiadajte ďalších mladých ľudí z Vášho okolia, aby ho vyplnili tiež.

Dotazník nájdete tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_hub?surveylanguage=SK