Novinky

Milé účastníčky, milí účastníci Olympiády ľudských práv, z učiteľských aj žiackych radov, milé školy, milí alumni, milí partneri a spolupracujúce inštitúcie, našej OĽP sa dostalo veľké uznanie a česť.

https://www.facebook.com/europskyparlament/photos/a.268119008085/10159195632023086/

https://www.instagram.com/p/CLMfmyWqkM0/?igshid=5zog3ch5c7b8

Nech je nám táto pocta vzpruhou v ďalšej práci a spolupráci, ktorá nadobudla za 25 rokov významný potenciál pre kultiváciu demokracie u nás doma, v európskom priestore aj vo svete. Vďaka Vám!

Novinky

Dňa 23.11.2020 udelilo MŠVVaŠ SR VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

PhDr. Ivane Hudaszek Semjanovej

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, o ktoré sa zaslúžila ako multiplikátorka demokratického občianstva, ľudských práv a európskej dimenzie vo vzdelávaní a za pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv.

Ocenenie udelil minister Branislav Gröhling pri príležitosti Dňa učiteľov 2020 na návrh Dagmar Hornej, predsedníčky celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Slávnostný akt  sa tento rok z objektívnych dôvodov nemohol uskutočniť.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová je dlhoročnou predsedníčkou krajskej komisie OĽP Nitrianskeho kraja.

V pomerne krátkom časovom období ide už o štvrtý úspech osobností Olympiády ľudských práv. V roku 2018 získali VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

Mgr. Mária Juristová, dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Trnavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP a Mgr. Zuzana Smetanová dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Bratislavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP.

V roku 2019 získal ĎAKOVNÝ LIST MŠVVaŠ SR PhDr. Ján Chovanec, dlhoročný predseda krajskej komisie OĽP Žilinského kraja a člen celoštátnej komisie OĽP.

Olympiáda ľudských práv pripravuje profily ocenených osobností. Sledujte www.olp.sk

Novinky, OĽP 2021

Celoštátna komisia OĽP (CK OĽP) dňa 20.10.2020 jednomyseľne zvolila za novú predsedníčku Krajskej komisie OĽP (KK OĽP) v Prešovskom kraji Mgr. Jozefínu Lazorovú, stredoškolskú učiteľkuz Gymnázia sv. Moniky v Prešove a dlhoročnú úspešnú pedagogickú osobnosť OĽP. Zároveň sa stáva členkou Celoštátnej komisie OĽP. Želáme pani Lazorovej veľa entuziazmu a síl pre pokračovanie kvalitného kurzu OĽP v Prešovskom kraji!

Zároveň ďakujeme nášmu dlhoročnému členovi CK OĽP a doterajšiemu predsedovi KK OĽP Mgr. Mariánovi Richterovi za veľký kus práce v prospech OĽP a kolegiálny prístup! Veríme, že ostane poradným partnerom novej pani predsedníčky a podľa možnosti bude navštevovať OĽP.