Novinky, OĽP 2021

Vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie, jej vplyv na stredoškolskú výučbu a najmä termíny maturít nemôžeme nateraz potvrdiť  pôvodne plánovaný aprílový termín celoštátneho kola 23. r. OĽP a určiť jeho formu.

Pre ukončenie 23. r. OĽP ešte v tomto školskom roku robíme maximum a zvažujeme všetky možnosti. Sledujte prosím naďalej webové sídlo.

Naši vážení partneri, garanti tém úvah, práve hodnotia písomné práce, ktoré  predložili víťazi a víťazky krajských kôl. Výsledky hodnotenia zverejníme v súlade s možným termínom a scenárom celoštátneho kola.

Ďakujeme Vám za trpezlivosť a vytrvalosť a želáme Vám všetko dobré!

Vaša OĽP

Novinky

Milé účastníčky, milí účastníci Olympiády ľudských práv, z učiteľských aj žiackych radov, milé školy, milí alumni, milí partneri a spolupracujúce inštitúcie, našej OĽP sa dostalo veľké uznanie a česť.

https://www.facebook.com/europskyparlament/photos/a.268119008085/10159195632023086/

https://www.instagram.com/p/CLMfmyWqkM0/?igshid=5zog3ch5c7b8

Nech je nám táto pocta vzpruhou v ďalšej práci a spolupráci, ktorá nadobudla za 25 rokov významný potenciál pre kultiváciu demokracie u nás doma, v európskom priestore aj vo svete. Vďaka Vám!

Novinky

Dňa 23.11.2020 udelilo MŠVVaŠ SR VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

PhDr. Ivane Hudaszek Semjanovej

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, o ktoré sa zaslúžila ako multiplikátorka demokratického občianstva, ľudských práv a európskej dimenzie vo vzdelávaní a za pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv.

Ocenenie udelil minister Branislav Gröhling pri príležitosti Dňa učiteľov 2020 na návrh Dagmar Hornej, predsedníčky celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Slávnostný akt  sa tento rok z objektívnych dôvodov nemohol uskutočniť.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová je dlhoročnou predsedníčkou krajskej komisie OĽP Nitrianskeho kraja.

V pomerne krátkom časovom období ide už o štvrtý úspech osobností Olympiády ľudských práv. V roku 2018 získali VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

Mgr. Mária Juristová, dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Trnavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP a Mgr. Zuzana Smetanová dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Bratislavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP.

V roku 2019 získal ĎAKOVNÝ LIST MŠVVaŠ SR PhDr. Ján Chovanec, dlhoročný predseda krajskej komisie OĽP Žilinského kraja a člen celoštátnej komisie OĽP.

Olympiáda ľudských práv pripravuje profily ocenených osobností. Sledujte www.olp.sk