Novinky, OĽP 2020

Pripravili sme online verziu Kroniky XXI. ročníka OĽP . Veríme, že tlačenú verziu predstavíme na mimoriadnom celoštátnom kole XXII. ročníka OĽP v Omšení. Prosím, reagujte na mapovanie účasti predsedníčkou a tajomníčkou CK OĽP. Ďakujeme, tešíme sa na Vás!

Prílohy

Novinky

Milé kolegyne, milí kolegovia,

postupujem Vám ďalšiu inšpiratívnu ponuku pre vaše žiačky a vašich žiakov (zdieľajte, vystavte na weboch a pod.) o vypísaní medzinárodnej esejistickej súťaži pre deti a mladých ľudí do 25 rokov, ktorej tohtoročnou témou je „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030).

Ide o esej s rozsahom do 700 slov v niektorom z nasledujúcich jazykov: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo japončina prostredníctvom online formulára.

Súťaž má dve kategórie: 1. pre deti do 14 rokov, 2. pre mládež od 15 do 25 rokov.  Víťazky a a víťazi získajú finančnú odmenu a budú pozvaní do Japonska na slávnostné odovzdávanie cien.

Viac informácií o súťaži, vrátane postupu ako sa zapojiť nájdete na: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

S pozdravom
Dagmar Horná 
CK OĽP

Novinky, OĽP 2020

Stornované OLP XXII.

Milé súťažiace a panie učiteľky, milí súťažiaci a páni učitelia, garanti tém úvah, partneri, spolupracujúce subjekty!

Celoštátne kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa malo konať 6. – 8. apríla 2020 v Omšení, je stornované pre koronavírus.

Pozorne sledujeme situáciu a pokiaľ to okolnosti dovolia, zvážime možnosť  organizácie celoštátneho kola v náhradnom termíne.

Ďalšie informácie nájdete priebežne na tomto webovom sídle.

Ďakujem Vám za všetky vaše doterajšie výkony a prácu a želám Vám len to najlepšie.

Dagmar Horná
predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP