Novinky

Dňa 23.11.2020 udelilo MŠVVaŠ SR VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

PhDr. Ivane Hudaszek Semjanovej

za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, o ktoré sa zaslúžila ako multiplikátorka demokratického občianstva, ľudských práv a európskej dimenzie vo vzdelávaní a za pôsobenie v celoštátnej komisii Olympiády ľudských práv.

Ocenenie udelil minister Branislav Gröhling pri príležitosti Dňa učiteľov 2020 na návrh Dagmar Hornej, predsedníčky celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv. Slávnostný akt  sa tento rok z objektívnych dôvodov nemohol uskutočniť.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová je dlhoročnou predsedníčkou krajskej komisie OĽP Nitrianskeho kraja.

V pomerne krátkom časovom období ide už o štvrtý úspech osobností Olympiády ľudských práv. V roku 2018 získali VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA

Mgr. Mária Juristová, dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Trnavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP a Mgr. Zuzana Smetanová dlhoročná predsedníčkakrajskej komisie OĽP Bratislavského kraja a členka celoštátnej komisie OĽP.

V roku 2019 získal ĎAKOVNÝ LIST MŠVVaŠ SR PhDr. Ján Chovanec, dlhoročný predseda krajskej komisie OĽP Žilinského kraja a člen celoštátnej komisie OĽP.

Olympiáda ľudských práv pripravuje profily ocenených osobností. Sledujte www.olp.sk

Novinky, OĽP 2021

Celoštátna komisia OĽP (CK OĽP) dňa 20.10.2020 jednomyseľne zvolila za novú predsedníčku Krajskej komisie OĽP (KK OĽP) v Prešovskom kraji Mgr. Jozefínu Lazorovú, stredoškolskú učiteľkuz Gymnázia sv. Moniky v Prešove a dlhoročnú úspešnú pedagogickú osobnosť OĽP. Zároveň sa stáva členkou Celoštátnej komisie OĽP. Želáme pani Lazorovej veľa entuziazmu a síl pre pokračovanie kvalitného kurzu OĽP v Prešovskom kraji!

Zároveň ďakujeme nášmu dlhoročnému členovi CK OĽP a doterajšiemu predsedovi KK OĽP Mgr. Mariánovi Richterovi za veľký kus práce v prospech OĽP a kolegiálny prístup! Veríme, že ostane poradným partnerom novej pani predsedníčky a podľa možnosti bude navštevovať OĽP.

Novinky

V predstihu sa obraciame na pedagogické osobnosti Košického kraja, ktoré by mali záujem o vedenie Krajskej komisie OĽP v Košickom kraji od 24. ročníka OĽP (2021/2022), aby čo najskôr kontaktovali aktuálnu predsedníčku KK OĽP v Košickom kraji PaedDr. Jaroslavu Mamčakovú rs. predsedníčku CK OĽP Dagmar Hornú. Radi Vás budeme informovať o úlohách, možnostiach a perspektívach predmetnej pozície. Optimálne by bolo oboznamovanie sa už s priebehom aktuálneho 23. r. OĽP (2020/2021).

Veríme, že sa čoskoro nájde osobnosť, spätá s OĽP alebo so záujmom o OĽP, ktorá bude vedieť pozitívne nadviazať na doterajšie výborné výsledky pani Mamčakovej a jej predchodcov rs. krajskej komisie a jej partnerov v Košickom kraji.

Prosím všetky pedagogické aj žiacke osobnosti, aby šírili túto ako aj ďalšie informácie na webe olp.sk.

Ďakujeme Vám!

Novinky

Milí mladí ľudia v OĽP,

Európsky parlament vyvíja portál pre mládež – Youth Hub, kde budú programy, podujatia, iniciatívy, súťaže a vzdelávacie materiály sústredené na jednom mieste. Pred vytvorením portálu by EP chcel poznať Váš názor. Pokiaľ môžete, vyplňte krátky dotazník a požiadajte ďalších mladých ľudí z Vášho okolia, aby ho vyplnili tiež.

Dotazník nájdete tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/youth_hub?surveylanguage=SK