Novinky

04.06.2024, Prezidentský palác, Bratislava

Olympiáda ľudských práv sa dočkala mimoriadnej pocty od prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej.

Po udelení záštity piatim ročníkom súťaže (22. – 26. ročník, roky 2019 – 2024), pani prezidentka prijaladelegáciu Olympiády ľudských práv, projektu, ktorý temer 30 rokov usiluje o prodemokratickú a ľudskoprávnu edukáciu mladých ľudí a učiteľstva v SR a je nositeľom Európskej občianskej ceny, udelenej Európskym parlamentom (v roku 2021). Olympiádou prešlo už viac než 120 000 účastníčok a účastníkov.

Pani prezidentke sme venovali Cenu prof. Miroslava Kusého v stvárnení Majstra Miroslava Cipára, dvoch vzácnych mužov dejín slovenskej demokracie.

Vyjadrili sme vieru, že medzi úsiliami pani prezidentky a našim úsilím je vzácna zhoda, ktorá nás spoločne napĺňa silou a pocitom ľudskej a občianskej satisfakcie, napriek zložitým kontextom našich snažení.

Prijatie sa nieslo v znamení vzájomného uznania, žičlivosti a v atmosfére, ktorá ostane zapísaná v srdciach a mysliach zúčastnených.

Pani prezidentka, ďakujeme!

Zdroj videa: Oficiálna stránka prezidentky SR Zuzany Čaputovej
Novinky

Katedra je najstaršou svojho druhu na svete. Je odborným gestorom OĽP v spolupráci s partnermi. Prítomným zakladateľským a pokračujúcim osobnostiam katedry, jej alumni, partnerom a spolupracujúcim sa prihovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Rastislav Káčer, ktorý zároveň predsedá Slovenskej komisii pre UNESCO, s podporou ktorej sa podujatie konalo. Katedre adresovala blahoprajný list prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.

Novinky

VYUŽITE UNIKÁTNU PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA ČÍM SKÔR DO PRESTÍŽNYCH PROJEKTOV FinQ a EUQ

Ide o inovatívne projekty, ktorých cieľovými skupinami sú žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky ako aj vedenie škôl. Ponúkajú ucelené inovatívne programy pre rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu.

Program EUQ je synergický s Olympiádou ľudských práv.

Neváhajte a oboznámte sa s výzvou TUkontaktujte najneskôr do 20. júna 2022 predsedu/predsedníčku OĽP vo vašom kraji (pozri Adresár Celoštátnej komisie OĽP), ktorá/ktorý mapuje školy so záujmom o účasť v projektoch.

Za účelom konzultácie pri vyplnení prihlášky kontaktujte panie:

kovalova.jana@slsp.sk; +421 910 685 784
monika.rybarova@eduaweneurope.com; +421 948 166 671

Novinky

Zábery zo slávnosti môžete vidieť tu:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2021_20801_pk

Nahrávku zo slávnosti nájdete tu:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Milé plénum Olympiády ľudských práv,

informujeme Vás, že 9.11.2021 sa od 17:15 v Bruseli uskutoční slávnosť odovzdávania európskych občianskych cien pre laureátov 2020 a 2021. Ako viete, projekt Olympiáda ľudských práv patrí k oceneným za rok 2020 – je to naše spoločné dielo a hrdosť, vskutku všetkých tých, ktorí s OĽP začínali, pokračovali a nevzdávajú to ani v čase koronakrízy a iných komplikácií.

Pokiaľ Vám to čas dovolí, môžete sa slávnosti na diaľku zúčastniť aj Vy, slávnosť bude streamovaná via

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Facebook: https://www.facebook.com/europeanparliament

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1816/admin/