Novinky

VYUŽITE UNIKÁTNU PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA ČÍM SKÔR DO PRESTÍŽNYCH PROJEKTOV FinQ a EUQ

Ide o inovatívne projekty, ktorých cieľovými skupinami sú žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky ako aj vedenie škôl. Ponúkajú ucelené inovatívne programy pre rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu.

Program EUQ je synergický s Olympiádou ľudských práv.

Neváhajte a oboznámte sa s výzvou TUkontaktujte najneskôr do 20. júna 2022 predsedu/predsedníčku OĽP vo vašom kraji (pozri Adresár Celoštátnej komisie OĽP), ktorá/ktorý mapuje školy so záujmom o účasť v projektoch.

Za účelom konzultácie pri vyplnení prihlášky kontaktujte panie:

kovalova.jana@slsp.sk; +421 910 685 784
monika.rybarova@eduaweneurope.com; +421 948 166 671

Novinky

Zábery zo slávnosti môžete vidieť tu:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2021_20801_pk

Nahrávku zo slávnosti nájdete tu:

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Milé plénum Olympiády ľudských práv,

informujeme Vás, že 9.11.2021 sa od 17:15 v Bruseli uskutoční slávnosť odovzdávania európskych občianskych cien pre laureátov 2020 a 2021. Ako viete, projekt Olympiáda ľudských práv patrí k oceneným za rok 2020 – je to naše spoločné dielo a hrdosť, vskutku všetkých tých, ktorí s OĽP začínali, pokračovali a nevzdávajú to ani v čase koronakrízy a iných komplikácií.

Pokiaľ Vám to čas dovolí, môžete sa slávnosti na diaľku zúčastniť aj Vy, slávnosť bude streamovaná via

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizen-s-prize-2020-2021-award-ceremony_20211109-1700-SPECIAL-CEREMONY_vd

Facebook: https://www.facebook.com/europeanparliament

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1816/admin/

Novinky

Milé všetky, milí všetci, 
prosím venujte neodkladnú pozornosť avizovanému podujatiu pre plénum OĽP, ktorým je online diskusia s poslancami a poslankyňami Európskeho parlamentu 16.6.2021 od 10:30 online.

Všetko potrebné je v priloženej pozvánke, prosím reagujte obratom a potvrďte účasť výlučne na adrese uvedenej v pozvánke, najneskôr do 15.6.21, 17.00 hod.

Prosíme tiež o distribúciu obratom vo Vašich kruhoch.

Tešíme sa na Vás!