Adresár Celoštátnej komisie OĽP

CKPredsedníčka CK OĽP    
 PhDr. Dagmar HORNÁ, PhD.0915 714 786 dagmar.horna@gmail.comGercenova 9
851 01 Bratislava
 Tajomníčka CK OĽP
 Mgr. Martina KURINOVÁ+421 2 592 96 224
0917 402 507
martina.kurinova@iuventa.sk
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
 Predsed. Krajskej komisie    
KrajMeno/školaMobil a emailŠkola
BAMgr. Zuzana SMETANOVÁ0905 924 582
smetanovaz68@gmail.com  
Revolučná 674
900 86 Budmerice
BBPhDr. Karin STRAKOVÁ0904 847 999
strakovakarin@gmail.com  
Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
974 01 Banská Bystrica
KEIng. Katarína KOVALOVÁ, PhD.0907 227 272
kovalova@sossaca.sk
SOŠ priemyselných technológií
Učňovská 5
040 15 Košice – Šaca
NRPhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ0903 832 054
semjanovai@post.sk
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble
POMgr. Jozefína LAZOROVÁ0903 863 099
jozefinalazorova@gmail.com
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
080 01 Prešov
TNMgr. Zuzana BACHYNCOVÁ, PhD.0902 091 988
laluhova.zuzana@gmail.com
Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
TTdoc. PhDr. Peter RUSNÁK, PhD.0902 172 384
peter.rusnak@truni.sk
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
921 26 Piešťany
ZAPhDr. Ján CHOVANEC0908 607 371
janci.ch@centrum.sk
KK OĽP
Za luhami 7
031 01 Liptovský Mikuláš
 Členka a členovia    
 Mgr. Roman BALKOroman.balko@teus.skTEUS n. o. Učitelia a učiteľky pre Európsku úniu Slovensko 
 Ing. Viliam FIGUSCH, CSc.viliam.figusch@gmail.com
 Mgr. Dionýz HOCHELdionyz.hochel@europarl.europa.eu
 Mgr. Jana KVIEČINSKÁjana.kviecinska@gmail.com
 JUDr. Sylvia Tiryaki, PhD.sylvia.tiryaki@helcom.skHelsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku