Kontakty na komisie OĽP

CELOŠTÁTNA KOMISIA OĽP (CK OĽP)

Predsedníčka CK OĽPOLYMP, o. z.
PhDr. Dagmar HORNÁ, PhD.0915 714 786
dagmar.horna@gmail.com
Gercenova 9
851 01 Bratislava
Podpredsedníčka CK OĽPSNSĽP
Mgr. Radka Vicenová, PhD.02 321 118 30
vicenova@snslp.sk
Laurinská 18
811 01 Bratislava
Tajomníčka CK OĽPNIVAM
Mgr. Martina KURINOVÁ0917 402 507
martina.kurinova@nivam.sk
Hálova 6
851 01 Bratislava

Predsedníčka/predseda Krajskej komisie OĽP (KK OĽP)

KrajMeno, priezvisko, pracoviskoMobil a email  
BAMgr. Zuzana SMETANOVÁ
NIVAM
Ševčenkova 11
851 01 Bratislava
0905 924 582
ba@olp.sk  
BBPhDr. Karin STRAKOVÁ
Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
974 01 Banská Bystrica
0904 847 999
bb@olp.sk  
KEIng. Katarína KOVALOVÁ, PhD.
SOŠ priemyselných technológií
Učňovská 5
040 15 Košice – Šaca
0907 227 272
ke@olp.sk
NRPhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble
0903 832 054
nr@olp.sk
POMgr. Jozefína LAZOROVÁ
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
080 01 Prešov
0903 863 099
po@olp.sk
TNMgr. Zuzana BACHYNCOVÁ, PhD.
Gymnázium V. B. Nedožerského
Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
0902 091 988
tn@olp.sk
TTdoc. PhDr. Peter RUSNÁK, PhD.
A. Hlinku 56/63
921 01 Piešťany
0902 172 384
tt@olp.sk
ZAPhDr. Ján CHOVANEC
Za luhami 7
031 01 Liptovský Mikuláš
0908 607 371
za@olp.sk