Novinky

PRIJATIE DELEGÁCIE OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV PREZIDENTKOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PANI ZUZANOU ČAPUTOVOU

04.06.2024, Prezidentský palác, Bratislava

Olympiáda ľudských práv sa dočkala mimoriadnej pocty od prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej.

Po udelení záštity piatim ročníkom súťaže (22. – 26. ročník, roky 2019 – 2024), pani prezidentka prijaladelegáciu Olympiády ľudských práv, projektu, ktorý temer 30 rokov usiluje o prodemokratickú a ľudskoprávnu edukáciu mladých ľudí a učiteľstva v SR a je nositeľom Európskej občianskej ceny, udelenej Európskym parlamentom (v roku 2021). Olympiádou prešlo už viac než 120 000 účastníčok a účastníkov.

Pani prezidentke sme venovali Cenu prof. Miroslava Kusého v stvárnení Majstra Miroslava Cipára, dvoch vzácnych mužov dejín slovenskej demokracie.

Vyjadrili sme vieru, že medzi úsiliami pani prezidentky a našim úsilím je vzácna zhoda, ktorá nás spoločne napĺňa silou a pocitom ľudskej a občianskej satisfakcie, napriek zložitým kontextom našich snažení.

Prijatie sa nieslo v znamení vzájomného uznania, žičlivosti a v atmosfére, ktorá ostane zapísaná v srdciach a mysliach zúčastnených.

Pani prezidentka, ďakujeme!

Zdroj videa: Oficiálna stránka prezidentky SR Zuzany Čaputovej