Prejavy osobností na celoštátnych kolách OĽP

Príhovor od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho k 26. ročníku OĽP