OĽP 2024

Informácie k celoštátnemu kolu

Milé súťažiace, milí súťažiaci a pedagogický sprievod,

tešíme sa na Vás v Omšení 16.4.2024 v čase registrácie od 9:00 do 11:00 v budove Inštitútu vzdelávania MS SR (podľa pozvánky). Po pricestovaní do Trenčína Vás budú na spojenej autobusovo-vlakovej stanici čakať a do Omšenia odvážať:

BUS Renault ARES MINIBUS Mercedes Sprinter, oba označené znakom OĽP, a to v časoch 8:45 a 9:50.

Ostatné pozri v Účastníckych informáciách (nižšie).

Vaša Olympiáda ĽP