OĽP 2024

Aktualizácia propozícií

Milé školy, súťažiace*súťažiaci OĽP,

zverejňujeme doplnenie PROPOZÍCIÍ/MOP 26. ročníka OĽP.

Všimnite si najmä časť Krajské kolo.

Vaša OĽP.