OĽP 2024

Propozície 26. ročníka OĽP

Milé školy, pedagogické a žiacke kruhy,

prinášame Propozície 26. ročníka OĽP. Dôležité je, aby ste sa s nimi podrobne oboznámili. Prinášajú inováciu – prihlasovanie na všetky kolá OĽP prostredníctvom EduPage. Prihlasovanie na školské kolo je už spustené. Všimnite si aj špecifikum udelenia súhlasov pred krajskými kolami OĽP.

Prosíme osobu zodpovednú za OĽP na škole, aby si v EduPage nastavila modul OĽP – budete dostávať všetky potrebné upozornenia/notifikácie.

K Propozíciám patrí aj Príloha č. 1, ide o formát pre vloženie úvahy (po krajskom kole 8.2.2024), pozorne si všimnite povinné náležitosti úvahy.