OĽP 2024

OZNAM

Milé školy, žiacke a pedagogické kruhy,

hlási sa 26. ročník Olympiády ľudských práv a s ním niekoľko noviniek.

Informujeme Vás, že od 19.9.2023 sa spúšťa registrácia na školské kolá 26. ročníka OĽP prostredníctvom EduPage.

Veríme, že túto novinku prijmete aj na tých školách, kde zaznamenávate masovú žiacku účasť na školskom kole.

Čoskoro vystavíme Propozície 26. ročníka OĽP, kde nájdete základné rámce školských, krajských kôl aj celoštátneho kola. Propozície budeme priebežne aktualizovať.

Tešíme sa, že v dňoch 2. – 4.10.2023 sa 6 osobností OĽP zúčastní študijno-poznávacieho pobytu v európskych inštitúciách v Bruseli, čím sa bude realizovať čerpanie hlavnej ceny, ktorú pre predchádzajúci 25. ročník OĽP venovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Sledujete našu stránku, prinesieme ďalšie informácie.