OĽP 2023

Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv

Milé plénum Celoštátneho kola 25. ročníka Olympiády ľudských práv!
11. apríl 2023

Čoskoro, už 18.4.2023, sa vidíme v Omšení.

→ Dávame Vám do pozornosti Súťažný poriadokVademecum.
→ Odporúčame Vám oboznámiť sa s anotáciami pripravovaných 4 workshopov (v Omšení sa budete na ne prihlasovať).
→ Avizujeme, že wifi signál v Omšení nie je vždy a všade dostupný (prípadne sa vybavte mobilnými prístupovými dátami).
→ Starostlivo si znova prečítajte všetky (priebežne) vystavené materiály k celoštátnemu kolu.