OĽP 2023

Prihlasovanie na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv

Milé školy, aktívne pedagogické osobnosti, súťažiace, súťažiaci Olympiády ľudských práv, odborné poroty, organizačný tím,

pozývame Vás na Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv, Omšenie, 18. – 20. apríl 2023 a prosíme Vás o neodkladné detailné prihlásenie prostredníctvom dotazníka Forms. Vaše údaje sú potrebné pre organizáciu podujatia.

Prihlasovanie trvá od 15. marca do 19. marca 2023.

Výzva bude odoslaná na Vaše emailové adresy.

Prosím, venujte pozornosť prílohám, vytlačte si ich a prineste si ich do Omšenia.

Pravidelne sledujte aj https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-o-ludskych-pravach/ a https://www.olp.sk/.

Tešíme sa na Vás,

Dagmar Horná,
predsedníčka CK OĽP

Martina Kurinová,
tajomníčka CK OĽP (kontaktná osoba pre prípadné dotazy k registrácii cez dotazníky Forms)