OĽP 2023

Spúšťame registráciu súťažiacich a pedagogického sprievodu na celoštátne kolo 25. r. OĽP

Postupujte podľa Usmernenia a v určenom čase:

USMERNENIE
K REGISTRÁCII SÚŤAŽIACEJ / SÚŤAŽIACEHO
A PEDAGOGICKÉHO SPRIEVODU
NA CELOŠTÁTNE KOLO 25. ROČNÍKA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
*** Omšenie, 18. – 20.4.2023 ***

prostredníctvom online platformy EduPage

1. Učiteľ/učiteľka, kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv, zaregistruje súťažiaceho/súťažiacu cez online platformu EduPage.

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

2. Učiteľ/učiteľka ako pedagogický sprievod kt. pripravoval/a žiačku/žiaka na Olympiádu ľudských práv vyplní pri registrácii súťažiacej/súťažiaceho v online platforme EduPage kolónky určené pedagogickému sprievodu.  Prihlásených pozveme podľa poradia prihlásenia ako aj ubytovacích a stravovacích možností.  

Čas registrácie: 10. – 17.2.2023.

V prípade otázok kontaktujte: martina.kurinova@iuventa.sk; +421 917 402 507

Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv praje všetkým súťažiacim a pedagogickému sprievodu úspešnú registráciu a účasť na celoštátnom kole OĽP!