Novinky

Podujatie k 30. výročiu vzniku a činnosti Katedry UNESCO pre výchovu k ľudským právam Univerzity Komenského/UNESCO Chair for Human Rights Education sa konalo 26.10.2022 v Bratislave.

Katedra je najstaršou svojho druhu na svete. Je odborným gestorom OĽP v spolupráci s partnermi. Prítomným zakladateľským a pokračujúcim osobnostiam katedry, jej alumni, partnerom a spolupracujúcim sa prihovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Rastislav Káčer, ktorý zároveň predsedá Slovenskej komisii pre UNESCO, s podporou ktorej sa podujatie konalo. Katedre adresovala blahoprajný list prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová.