OĽP 2023

Aktuálne ! Prihlasovanie na 25. ročník Olympiády ľudských práv

Po dohode s NIVAM/IUVENTA bude prihlasovanie

→ na školské a krajské kolá prebiehať prostredníctvom Celoštátnej komisie OĽP/OLYMP a nie prostredníctvom EduPage;

 → na celoštátne kolo pripravujeme prihlasovanie prostredníctvom EduPage.

Bližšie pozri PROPOZÍCIE 25. r. OĽP,  jednotlivé kolá. K propozíciám pozri aj Prílohy 1 a 2.