Novinky

VÝZVA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY V SR

VYUŽITE UNIKÁTNU PRÍLEŽITOSŤ A ZAPOJTE SA ČÍM SKÔR DO PRESTÍŽNYCH PROJEKTOV FinQ a EUQ

Ide o inovatívne projekty, ktorých cieľovými skupinami sú žiaci, žiačky, učitelia, učiteľky ako aj vedenie škôl. Ponúkajú ucelené inovatívne programy pre rozvoj kompetencií žiačok a žiakov na každom vyučovacom predmete bez zbytočného navyšovania obsahového štandardu.

Program EUQ je synergický s Olympiádou ľudských práv.

Neváhajte a oboznámte sa s výzvou TUkontaktujte najneskôr do 20. júna 2022 predsedu/predsedníčku OĽP vo vašom kraji (pozri Adresár Celoštátnej komisie OĽP), ktorá/ktorý mapuje školy so záujmom o účasť v projektoch.

Za účelom konzultácie pri vyplnení prihlášky kontaktujte panie:

kovalova.jana@slsp.sk; +421 910 685 784
monika.rybarova@eduaweneurope.com; +421 948 166 671