OĽP 2022

Výsledky 1. časti celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

ktorí ste postúpili do finále celoštátneho kola 24. ročníka Olympiády ľudských práv a 4. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, prosíme Vás, aby ste dodržali program 8. 4. 2022, t. j. prihlasovanie podľa harmonogramu a systém súťaže podľa Usmernení. Budete mať 15 minút na prípravu, 15 minút na prezentáciu, pričom rámcovo 10 minút pripadá na Vašu vstupnú prezentáciu a 5 minút na otázky finálovej poroty. Finálovej porote bude predsedať JUDr. Michal Davala, Ph.D., LL.M.

Všetky súťažiace a všetkých súťažiacich v celoštátnom kole OĽP pozývame vyplniť dotazník spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku: https://dotaznik.olp.sk

Dotazník prosím vyplňte do 17. apríla 2022 vrátane.

Prílohy