OĽP 2022

Celoštátne kolo 24. ročníka OĽP

Milé a milí súťažiace, súťažiaci, učiteľky a učitelia – pedagogický dozor,

vystavujeme nasledovné podklady pre celoštátne kolo 24. r. OĽP a 4. r. Ceny prof. M. Kusého, ktoré sa bude konať 7. – 8. apríla 2022 dištančnou formou.

Oboznámte sa prosím so všetkými podkladmi, pripravte sa na úvodnú registráciu dňa 7.4.2022 od 7:30 hod. aj na „svoj súťažný čas“ podľa programu uvedeného v pozvánke a podľa rozžrebovania / harmonogramu 1. dňa súťaže. Zároveň berte v úvahu možné časové posuny, ktoré sa môžu z objektívnych dôvodov vyskytnúť, ale ktoré nevieme predvídať. Buďte online v zmysle Usmernení.

Tešíme sa na Vás !