OĽP 2022

PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA K CELOŠTÁTNEMU KOLU 24. r. OĽP pre školy, súťažiace, súťažiacich, pedagogický sprievod, poroty, partnerov (dátum vystavenia: 25.2.22)

Ostatné uvoľňovanie pandemických opatrení (vyhlášky ÚVZ SR s účinnosťou od 26.2.2022) je pre nás nádejou pre možnosť návratu k prezenčnému celoštátnemu kolu v dňoch 6. – 8. apríla 2022 v Omšení.

Veríme, že budeme môcť včas a v súlade s platnými opatreniami rozhodnúť o forme podujatia. Sledujte preto prosím webové sídla.

Len čo to bude možné, vystavíme konkrétne informácie o spôsobe registrácie a ostatných náležitostiach.

Prosíme Vás o trpezlivosť, porozumenie a spoluprácu.

Prosíme školy, aby predbežne plánovali účasť svojho postupujúceho súťažiaceho/svojej postupujúcej súťažiacej ako aj pedagogického sprievodu, t. j. 1 učiteľky/1 učiteľa, zainteresovaných na súťaži a príprave žiačky/žiaka.

Prosíme postupujúce/postupujúcich, aby nepoľavili v príprave a ubezpečili sa o svojej účasti na celoštátnom kole (v prípade kolízie s nejakou inou povinnosťou to obratom hláste predsedovi/predsedníčke krajskej komisie).

Veríme tiež, že dôjde k upokojeniu situácie na susedskej Ukrajine.

Želáme Vám zdravie, mier a všetko dobré.

Celoštátna komisia OĽP & OLYMP