OĽP 2022

Informácia ku krajským kolám 24. ročníka OĽP

Milé plénum OĽP,

informujeme Vás, že žiaľ, z dôvodu nepriaznivej a nevyspytateľnej covidovej situácie sme museli v predstihu rozhodnúť, že krajské kolá 24. ročníka OĽP a 4. ročníka Ceny prof. M. Kusého sa budú konať dištančne, a to podľa propozícií, dňa 10. februára 2022. Konkrétnosti sledujte prosím na tomto webe aj na webe Iuventy.

Nateraz je dôležité, aby sa včas konali školské kolá do 10.12.2021; prihlášky do krajských kôl zašlite do 17.12.2021 v súlade s vystaveným formulárom prihlášok a propozíciami.

Ustálili sme nosnú tému 24. ročníka OĽP: Digitálny vek : Hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Ako však viete, v súťažných moduloch nastavujeme celú škálu ľudskoprávnych tém a problematík.

Veríme, že aj s Vašou pomocou sa budeme môcť na celoštátnom kole v apríli 2022 stretnúť prezenčne! Zatiaľ Vám vo všetkom držíme palce! Sledujte prosím naďalej weby.