OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci a celá pedagogická a školská verejnosť Olympiády ľudských práv, 

súťažiace a súťažiaci dostali na svoje emailové adresy informácie o pripojeniach na zoomy, harmonogram svojej prípravy a vystúpenia na celoštátnom kole 23. r. OĽP dňa 10.6.2021.Školy prosíme o súčinnosť so súťažiacimi v zmysle dokumentov Usmernenia a Vademecum. Prosím, pripravte podmienky v škole pre súťažiacich.
Všetkých prosíme o súčinnosť podľa programu a dokumentov celoštátneho kola.

Pre komunikáciu s organizačným tímom, technickou podporou a porotami budú v dňoch 10. – 11.6.21 slúžiť adresy: info@olp.sknamietky@olp.sk a bezprostredne po vyhlásení výsledkov (do 30 minút) aj adresa dagmar.horna@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

OĽP 2021

Zverejňujeme základné dokumenty podujatia: Usmernenia, Pozvánku s programom, Vademecum.

Sledujte prosím weby pre ďalšie spresnenia, včas reagujte, pripravujte sa a tešte sa!

My sa na Vás veľmi tešíme!

DÔLEŽITÝ OZNAM  K CELOŠTÁTNEMU KOLU 23. r. OĽP v dňoch 10. a 11.6.2021

Určený všetkým súťažiacim, zvlášť zmaturovaným

Prosíme pamätajte, že budete súťažiť výlučne zo svojej školy a reprezentovať túto školu, a to aj vtedy, ak ste ukončili štúdium (zmaturovali); buďte preto so školou v kontakte, aby boli splnené podmienky súťaže (pozri Usmernenia). Ak máte problém, neváhajte kontaktovať predsedníčku alebo tajomníčku CK OĽP, alebo to uveďte v procese registrácie.

Určený školám

Prosíme školy o ústretovosť. Ide o mimoriadnu situáciu, mimoriadny termín celoštátneho kola. Žiak/žiačka (aj po absolvovanej maturite) bude súťažiť pod hlavičkou školy, rovnako ako v celom cykle: školskom, krajskom kole. Prosíme o umožnenie súťaže a vytvorenie vhodných podmienok na vašej škole (pozri Usmernenia).

Prispejte spolu k úspechu OĽP, ktorá má pre Vás v 23. ročníku mimoriadne záštity, podporu renomovaných partnerov, atraktívne ceny.

Celoštátna komisia OĽP a organizačný tím

Novinky

Pozdrav a uznanie pre Olympiádu ľudských práv od reprezentanta OSN, vedúceho Informačnej služby vo Viedni (UNIS Vienna) Martina Nesirkyho.

Vypočujte si slová dlhoročného partnera OĽP, ktorý tlmočí posolstvá a výzvy OSN, príhovára sa školám, organizátorom, finalistkám a finalistom 22. ročníka OĽP (2019/2020). Nech Vás video-pozdrav Martina Nesirkyho povzbudí vo vašom úsilí aj v aktuálnom 23. ročníku OĽP (2020/2021)!