OĽP 2021

Hlási sa celoštátne kolo 23. r. Olympiády ľudských práv a 3. r. Ceny prof. M. Kusého!

Zverejňujeme základné dokumenty podujatia: Usmernenia, Pozvánku s programom, Vademecum.

Sledujte prosím weby pre ďalšie spresnenia, včas reagujte, pripravujte sa a tešte sa!

My sa na Vás veľmi tešíme!

DÔLEŽITÝ OZNAM  K CELOŠTÁTNEMU KOLU 23. r. OĽP v dňoch 10. a 11.6.2021

Určený všetkým súťažiacim, zvlášť zmaturovaným

Prosíme pamätajte, že budete súťažiť výlučne zo svojej školy a reprezentovať túto školu, a to aj vtedy, ak ste ukončili štúdium (zmaturovali); buďte preto so školou v kontakte, aby boli splnené podmienky súťaže (pozri Usmernenia). Ak máte problém, neváhajte kontaktovať predsedníčku alebo tajomníčku CK OĽP, alebo to uveďte v procese registrácie.

Určený školám

Prosíme školy o ústretovosť. Ide o mimoriadnu situáciu, mimoriadny termín celoštátneho kola. Žiak/žiačka (aj po absolvovanej maturite) bude súťažiť pod hlavičkou školy, rovnako ako v celom cykle: školskom, krajskom kole. Prosíme o umožnenie súťaže a vytvorenie vhodných podmienok na vašej škole (pozri Usmernenia).

Prispejte spolu k úspechu OĽP, ktorá má pre Vás v 23. ročníku mimoriadne záštity, podporu renomovaných partnerov, atraktívne ceny.

Celoštátna komisia OĽP a organizačný tím