Novinky

Milé všetky, milí všetci, 
prosím venujte neodkladnú pozornosť avizovanému podujatiu pre plénum OĽP, ktorým je online diskusia s poslancami a poslankyňami Európskeho parlamentu 16.6.2021 od 10:30 online.

Všetko potrebné je v priloženej pozvánke, prosím reagujte obratom a potvrďte účasť výlučne na adrese uvedenej v pozvánke, najneskôr do 15.6.21, 17.00 hod.

Prosíme tiež o distribúciu obratom vo Vašich kruhoch.

Tešíme sa na Vás!

OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

ktorí ste postúpili do finálne celoštátneho kola 23. ročníka Olympiády ľudských práv a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého, prosíme Vás, aby ste dodržali program 11. 6. 2021, t. j. prihlasovanie podľa harmonogramu a systém súťaže podľa Usmernení. Budete mať 15 minút na prípravu, 15 minút na prezentáciu, pričom rámcovo 10 minút pripadá na Vašu vstupnú prezentáciu a 5 minút na otázky finálovej poroty. Finálovej porote bude predsedať verejná ochrankyňa práv, pani Mária Patakyová.

Všetky súťažiace a všetkých súťažiacich v celoštátnom kole OĽP (10. – 11. 6. 2021) pozývame vyplniť dotazník spätnej väzby, ktorý nájdete na tomto linku: https://www.surveymonkey.com/r/PGC6QBV (2. časť: https://www.surveymonkey.com/r/68XHQ2T)

Dotazník prosím vyplňte do 18. 6. 2021 vrátane.