Novinky

Slávnostné odovzdanie Ceny európskeho občana Olympiáde ľudských práv

Milé všetky, milí všetci v Olympiáde ľudských práv!

Ako už viete, našej olympiáde sa dostalo zásadného uznania a cti. Európsky parlament rozhodol, že laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 je Olympiáda ľudských práv v Slovenskej republike!

Slávnostné odovzdanie Ceny európskeho občana Olympiáde ľudských práv sa uskutoční 6. mája 2021 v rámci veľkého podujatia ku Dňu Európy.

Celé podujatie sa začína na www.deneuropy.eu už o 13:00, jeho súčasťou budú rozhovory s poslancami, poslankyňami, diskusie, kvíz, hudobné vstupy, príhovory európskych aj slovenských elít, atď. Večer je na programe hudobný koncert skupiny Billy Barman.

Ceremoniál Ceny európskeho občana sa začne cca o 16:25 a bude trvať približne 20 minút.

Spolu s Kanceláriou EP na Slovensku Vás pozývame na podujatie! Navštívte doménu  www.deneuropy.eu ako aj www.olp.sk, kde budeme zdieľať FB stream. Rozšírte informáciu vo svojom okruhu a tešte sa!