Novinky

Milé všetky, milí všetci v Olympiáde ľudských práv!

Ako už viete, našej olympiáde sa dostalo zásadného uznania a cti. Európsky parlament rozhodol, že laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 je Olympiáda ľudských práv v Slovenskej republike!

Slávnostné odovzdanie Ceny európskeho občana Olympiáde ľudských práv dňa 6. mája 2021 v rámci veľkého podujatia ku Dňu Európy.

OĽP 2021

Nad 23. ročníkom OĽP prevzala záštitu viceprezidentka Európskej komisie pani Věra JOUROVÁ

S radosťou informujeme, že aj vďaka nášmu partnerovi, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, sa môžeme v 23. ročníku Olympiády ľudských práv hrdiť záštitou viceprezidentky Európskej komisie pani Věry Jourovej.

K trom prestížnym vnútroštátnym dámskym záštitám – prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej, ministerky spravodlivosti SR pani Márie Kolíkovej, verejnej ochrankyne práv pani Márie Patakyovej  — pribudla ďalšia, rovnako vzácna, európska.

Veríme, že tieto záštity nám pomôžu zdolať všetky prekážky a 23. ročník zavŕšime úspešným celoštátnym kolom. Zároveň nám budú veľkým povzbudením do budúcnosti.

Zdroj foto: euobserver.com

OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci, milé školy, učiteľky, učitelia,

v 15. aprílovom týždni sa malo konať celoštátne kolo 23. ročníka OĽP. Začiatkom marca sme avizovali, že čakáme na správy o modifikáciách stredoškolskej výučby, ovplyvnenej pandémiou koronavírusu. Zo zverejnených informácií je zrejmé, že apríl a máj sú mesiacmi, kedy sa Vy aj vaše školy budete sústreďovať na zvládnutie špecifického školského roka a všetkého, čo s ním súvisí.

Celoštátne kolo preto posúvame na prvú tretinu mesiaca jún. O podrobnostiach Vás budeme informovať, len čo to bude možné. Veríme, že nasledujúce týždne prospejú vašej príprave na vyvrcholenie 23. ročníka. Držíme Vám vo všetkom palce!

Zároveň Vás s radosťou informujeme o výsledkoch hodnotenia úvah garantmi tém úvah. Zatiaľ zverejňujeme len výsledky z 1. – 3. miesta pri každej z piatich tém ako aj výsledky paralelného hodnotenia BISLA. O komplexnejších dátach, ďalšom postupe ako aj o cenách, ktoré udelili/udelia garanti a hodnotiteľ, Vás budeme informovať počas prípravy a realizácie celoštátneho kola.

Vaša Celoštátna komisia OĽP

Prílohy