OĽP 2021

Témy a garanti úvah XXIII. ročníka OĽP

Úlohou postupujúcich z krajských kôl je vypracovať úvahu na jednu z tém uvedených v priloženej tabuľke. Riaďte sa záväznými pokynmi, ktoré sú vystavené na weboch: Propozície 23. r. OĽP (časť 2.6) + príloha 1, príloha 2 (verzia 1.2.2021), v Manuáli pre súťažiacich a v priloženom dokumente.

Výsledkové listiny jednotlivých krajských kôl súťaže budú zverejnené 16.2.2021 na weboch olp.sk a iuventa.sk.