OĽP 2021

Si SÚŤAŽIACA / SÚŤAŽIACI na krajskom kole 23. ročníka Olympiády ľudských práv?

Vítame Ťa, pozorne si prečítaj tento záväzný MANUÁL.

Veríme, že máš pochopenie pre zmeny, ktoré sme museli v našej olympiáde robiť krok za krokom (vrátane ad hoc, doteraz nevyskúšaných riešení), pretože si ich vynútila situácia neľahká pre nás všetkých. Ideme cestou možného. Pozorne budeme monitovať, analyzovať a vyhodnocovať priebeh krajských kôl, pričom vítame aj spätnú väzbu v súlade s Propozíciami 23. r. OĽP.