OĽP 2021

Dištančné krajské kolá 23. r. OĽP – aktuálne informácie – 1.2.2021

Milá prihlásená súťažiaca, milý prihlásený súťažiaci, pedagogické osobnosti, školy, organizátori!

Tešíme sa, že ste s nami! Ako sme avizovali, vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sme pristúpili k rozhodnutiam o tom, že krajské kolá sa budú konať 11.2.2021 (štvrtok) dištančne, z vašich domovov a že budú mimoriadne prístupné všetkým Vám, ktorí ste na prihláške uvedení na 1. aj 2. mieste a splnili ste podmienku dodania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prinášame upravené Propozície 23. ročníka OĽP (Propozícií z dňa 1.2.21, upravená časť Krajské kolá/Dištančná verzia) ako aj Prílohu 1 (platí pôvodná) a Prílohu 2 (je upravená).

Všetko si starostlivo preštudujte a naďalej sledujte weby

www.olp.sk

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej

Všetko potrebné pre online účasť na krajskom kole (prihlásenie do aplikácie, informácie o podpore a postupe) bude sprístupnené v období 8.2. – 10.2.2021 na webových sídlach uvedených vyššie.

Krajské kolo štartuje 11.2.2021 z webového sídla www.olp.sk. Už teraz Vám poskytujeme návod na e-podpis, ktorý budú potrebovať víťazi a víťazky krajských kôl pre podpísanie svojich písomných prác – úvah.